Číslo Názov   Mesto      
Dátum zaúčtovania Dátum splatnosti Dátum dokladu Typ dokladu Číslo dokladu Pôvodná čiastka (LM) Zostatok (LM)
1676 Eva Čupková - KVETY ASTRA Banská Bystrica
14.01.2020 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O202000504 420,00 420,00
CELKOM Eva Čupková - KVETY ASTRA 420,00
Banská Bystrica
1812 EKOPLANT s.r.o. Banská Bystrica
31.08.2018 28.09.2018 13.09.2018 Faktúra O201803368 181,21 149,17
30.09.2018 30.10.2018 15.10.2018 Faktúra O201800748 10,00 10,00
30.09.2018 30.10.2018 15.10.2018 Faktúra O201803417 144,73 144,73
31.10.2018 29.11.2018 14.11.2018 Faktúra O201800774 10,00 10,00
31.10.2018 29.11.2018 14.11.2018 Faktúra O201803469 297,85 297,85
30.11.2018 28.12.2018 13.12.2018 Faktúra O201800799 10,00 10,00
30.11.2018 28.12.2018 13.12.2018 Faktúra O201803518 354,52 354,52
31.12.2018 29.01.2019 14.01.2019 Faktúra O201800825 10,00 10,00
31.12.2018 29.01.2019 14.01.2019 Faktúra O201803568 536,41 536,41
31.01.2019 28.02.2019 13.02.2019 Faktúra O201900517 10,00 10,00
31.01.2019 28.02.2019 13.02.2019 Faktúra O201903011 827,40 827,40
28.02.2019 28.03.2019 13.03.2019 Faktúra O201900542 10,00 10,00
28.02.2019 28.03.2019 13.03.2019 Faktúra O201903062 738,38 738,38
31.03.2019 27.04.2019 12.04.2019 Faktúra O201900568 10,00 10,00
31.03.2019 27.04.2019 12.04.2019 Faktúra O201903112 864,85 864,85
30.04.2019 29.05.2019 14.05.2019 Faktúra O201900595 10,00 10,00
30.04.2019 29.05.2019 14.05.2019 Faktúra O201903165 680,94 680,94
31.05.2019 28.06.2019 13.06.2019 Faktúra O201900622 10,00 10,00
31.05.2019 28.06.2019 13.06.2019 Faktúra O201903216 347,63 347,63
30.06.2019 27.07.2019 12.07.2019 Faktúra O201900649 10,00 10,00
30.06.2019 27.07.2019 12.07.2019 Faktúra O201903267 175,63 175,63
31.07.2019 29.08.2019 14.08.2019 Faktúra O201900676 10,00 10,00
31.07.2019 29.08.2019 14.08.2019 Faktúra O201903319 165,88 165,88
31.08.2019 28.09.2019 13.09.2019 Faktúra O201900703 10,00 10,00
31.08.2019 28.09.2019 13.09.2019 Faktúra O201903368 162,84 162,84
30.09.2019 29.10.2019 14.10.2019 Faktúra O201900730 10,00 10,00
30.09.2019 29.10.2019 14.10.2019 Faktúra O201903419 167,32 167,32
31.10.2019 27.11.2019 12.11.2019 Faktúra O201900757 10,00 10,00
31.10.2019 27.11.2019 12.11.2019 Faktúra O201903471 288,60 288,60
30.11.2019 27.12.2019 12.12.2019 Faktúra O201900784 10,00 10,00
30.11.2019 27.12.2019 12.12.2019 Faktúra O201903520 409,12 409,12
31.12.2019 29.01.2020 14.01.2020 Faktúra O201900812 10,00 10,00
31.12.2019 29.01.2020 14.01.2020 Faktúra O201903569 591,37 591,37
31.01.2020 27.02.2020 12.02.2020 Faktúra O202000519 10,00 10,00
31.01.2020 15.03.2020 14.02.2020 Faktúra O202003011 449,06 449,06
CELKOM EKOPLANT s.r.o. 7 521,70
Banská Bystrica
2516 Národná transfúzna služba SR Bratislava
30.06.2019 11.08.2019 12.07.2019 Faktúra O201923105 16,60 16,60
30.06.2019 11.08.2019 12.07.2019 Faktúra O201900658 5,04 5,04
31.07.2019 13.09.2019 14.08.2019 Faktúra O201923123 16,60 16,60
31.07.2019 13.09.2019 14.08.2019 Faktúra O201900685 5,04 5,04
31.07.2019 05.09.2019 06.08.2019 Faktúra O201920007 67,60 67,60
31.07.2019 05.09.2019 06.08.2019 Faktúra O201926048 3,66 3,66
31.08.2019 13.10.2019 13.09.2019 Faktúra O201900712 5,04 5,04
31.08.2019 13.10.2019 13.09.2019 Faktúra O201923152 16,60 16,60
31.08.2019 05.10.2019 05.09.2019 Faktúra O201920008 91,60 91,60
30.09.2019 13.11.2019 14.10.2019 Faktúra O201900739 5,04 5,04
30.09.2019 13.11.2019 14.10.2019 Faktúra O201923398 16,60 16,60
30.09.2019 03.11.2019 04.10.2019 Faktúra O201926060 296,50 296,50
30.09.2019 10.11.2019 11.10.2019 Faktúra O201920009 66,80 66,80
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201900766 5,04 5,04
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201923465 16,60 16,60
31.10.2019 05.12.2019 05.11.2019 Faktúra O201926066 12,11 12,11
31.10.2019 11.12.2019 11.11.2019 Faktúra O201920010 68,80 68,80
30.11.2019 11.01.2020 12.12.2019 Faktúra O201923485 16,60 16,60
30.11.2019 11.01.2020 12.12.2019 Faktúra O201900793 5,04 5,04
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201900821 5,04 5,04
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201924017 16,60 16,60
31.12.2019 06.02.2020 07.01.2020 Faktúra O201926078 46,29 46,29
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201920011 211,00 211,00
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202000528 5,04 5,04
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202024035 17,89 17,89
31.01.2020 05.03.2020 04.02.2020 Faktúra O202026004 296,52 296,52
11.02.2020 12.03.2020 11.02.2020 Faktúra O202020001 73,60 73,60
CELKOM Národná transfúzna služba SR 1 408,89
Bratislava
2569 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Banská Bystrica
30.03.2019 12.05.2019 12.04.2019 Faktúra O201919008 3 687,26 3 687,26
31.03.2019 12.05.2019 12.04.2019 Faktúra O201900566 1 090,20 1 090,20
31.03.2019 12.05.2019 12.04.2019 Faktúra O201940009 149,82 149,82
31.03.2019 12.05.2019 12.04.2019 Faktúra O201903110 4 851,98 4 851,98
31.03.2019 12.05.2019 12.04.2019 Faktúra O201917007 2 137,07 2 137,07
31.03.2019 12.05.2019 12.04.2019 Faktúra O201919007 48,50 48,50
31.03.2019 12.05.2019 12.04.2019 Faktúra O201916013 188,70 188,70
31.03.2019 12.05.2019 12.04.2019 Faktúra O201917008 4 500,00 4 500,00
30.04.2019 13.06.2019 14.05.2019 Faktúra O201900593 1 090,20 1 090,20
30.04.2019 05.06.2019 06.05.2019 Faktúra O201926024 20,24 20,24
30.04.2019 13.06.2019 14.05.2019 Faktúra O201940011 149,82 149,82
30.04.2019 13.06.2019 14.05.2019 Faktúra O201903163 5 260,52 5 260,52
30.04.2019 12.06.2019 13.05.2019 Faktúra O201916018 206,35 206,35
30.04.2019 12.06.2019 13.05.2019 Faktúra O201917009 3 873,45 3 873,45
30.04.2019 12.06.2019 13.05.2019 Faktúra O201919009 9,70 9,70
30.04.2019 12.06.2019 13.05.2019 Faktúra O201919010 3 335,47 3 304,68
31.05.2019 13.07.2019 13.06.2019 Faktúra O201900620 1 090,20 1 090,20
31.05.2019 13.07.2019 13.06.2019 Faktúra O201940012 149,82 149,82
31.05.2019 04.07.2019 04.06.2019 Faktúra O201926032 290,84 290,84
31.05.2019 07.07.2019 07.06.2019 Faktúra O201916019 114,30 114,30
31.05.2019 07.07.2019 07.06.2019 Faktúra O201917011 1 713,80 1 713,80
31.05.2019 13.07.2019 13.06.2019 Faktúra O201903214 5 013,88 5 013,88
31.05.2019 12.07.2019 12.06.2019 Faktúra O201919011 1 374,88 1 374,88
30.06.2019 11.08.2019 12.07.2019 Faktúra O201900647 1 090,20 1 090,20
30.06.2019 01.08.2019 02.07.2019 Faktúra O201926038 445,77 445,77
30.06.2019 11.08.2019 12.07.2019 Faktúra O201940016 149,82 149,82
30.06.2019 03.08.2019 04.07.2019 Faktúra O201919012 9,70 9,70
30.06.2019 03.08.2019 04.07.2019 Faktúra O201917016 4 500,00 4 500,00
30.06.2019 03.08.2019 04.07.2019 Faktúra O201916022 248,51 248,51
30.06.2019 08.08.2019 09.07.2019 Faktúra O201917018 3 540,67 3 540,67
30.06.2019 11.08.2019 12.07.2019 Faktúra O201903265 5 561,94 5 561,94
30.06.2019 10.08.2019 11.07.2019 Faktúra O201919013 2 212,19 2 212,19
09.07.2019 09.08.2019 09.07.2019 Faktúra O201904378 237,20 237,20
26.07.2019 25.08.2019 26.07.2019 Faktúra O201919014 252,03 252,03
26.07.2019 26.07.2019 26.07.2019 Dobropis OD1908067 -7,97 -7,97
30.07.2019 29.08.2019 30.07.2019 Faktúra O201923139 12,35 12,35
31.07.2019 13.09.2019 14.08.2019 Faktúra O201900674 1 090,20 1 090,20
31.07.2019 13.09.2019 14.08.2019 Faktúra O201940018 149,82 149,82
31.07.2019 07.09.2019 08.08.2019 Faktúra O201916027 211,84 211,84
31.07.2019 07.09.2019 08.08.2019 Faktúra O201917019 3 106,09 3 106,09
31.07.2019 07.09.2019 08.08.2019 Faktúra O201919015 19,40 19,40
31.07.2019 13.09.2019 14.08.2019 Faktúra O201903317 5 384,94 5 384,94
31.07.2019 13.09.2019 14.08.2019 Faktúra O201919016 5 386,58 5 386,58
06.08.2019 05.09.2019 06.08.2019 Faktúra O201904425 37,20 37,20
31.08.2019 13.10.2019 13.09.2019 Faktúra O201900701 1 090,20 1 090,20
31.08.2019 04.10.2019 04.09.2019 Faktúra O201926053 41,42 41,42
31.08.2019 13.10.2019 13.09.2019 Faktúra O201903366 5 388,12 5 388,12
31.08.2019 13.10.2019 13.09.2019 Faktúra O201940019 149,82 149,82
31.08.2019 11.10.2019 11.09.2019 Faktúra O201916028 177,81 177,81
31.08.2019 11.10.2019 11.09.2019 Faktúra O201917020 4 809,47 4 809,47
31.08.2019 13.10.2019 13.09.2019 Faktúra O201919017 6 269,88 6 269,88
30.09.2019 13.11.2019 14.10.2019 Faktúra O201900728 1 090,20 1 090,20
30.09.2019 03.11.2019 04.10.2019 Faktúra O201926058 414,09 414,09
30.09.2019 13.11.2019 14.10.2019 Faktúra O201940020 149,82 149,82
30.09.2019 13.11.2019 14.10.2019 Faktúra O201903417 5 290,91 5 290,91
30.09.2019 14.11.2019 15.10.2019 Faktúra O201919020 29,70 29,70
30.09.2019 14.11.2019 15.10.2019 Faktúra O201916036 475,88 475,88
30.09.2019 14.11.2019 15.10.2019 Faktúra O201917028 1 416,39 1 416,39
30.09.2019 14.11.2019 15.10.2019 Faktúra O201919021 1 360,20 1 360,20
30.09.2019 22.11.2019 23.10.2019 Faktúra O201917029 2 833,33 2 833,33
30.09.2019 22.11.2019 23.10.2019 Faktúra O201917030 1 603,33 1 603,33
30.09.2019 22.11.2019 23.10.2019 Faktúra O201919022 1 219,10 1 219,10
15.10.2019 15.11.2019 15.10.2019 Faktúra O201904542 334,30 334,30
30.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201917032 5 009,90 5 009,90
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201900755 1 090,20 1 090,20
31.10.2019 05.12.2019 05.11.2019 Faktúra O201926063 1 169,60 1 169,60
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201940023 149,82 149,82
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201903469 5 736,79 5 736,79
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201919023 19,80 19,80
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201916041 477,04 477,04
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201919024 4 686,04 4 686,04
25.11.2019 25.12.2019 25.11.2019 Faktúra O201904635 52,40 52,40
30.11.2019 11.01.2020 12.12.2019 Faktúra O201900782 1 090,20 1 090,20
30.11.2019 11.01.2020 12.12.2019 Faktúra O201940024 149,82 149,82
30.11.2019 02.01.2020 03.12.2019 Faktúra O201926071 317,48 317,48
30.11.2019 11.01.2020 12.12.2019 Faktúra O201903518 5 143,32 5 143,32
30.11.2019 10.01.2020 11.12.2019 Faktúra O201919025 19,80 19,80
30.11.2019 10.01.2020 11.12.2019 Faktúra O201916042 400,02 400,02
30.11.2019 10.01.2020 11.12.2019 Faktúra O201917033 5 954,70 5 954,70
30.11.2019 10.01.2020 11.12.2019 Faktúra O201919026 4 849,72 4 849,72
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201900809 1 282,20 1 282,20
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201900810 1 040,00 1 040,00
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201940026 149,82 149,82
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201903567 5 021,82 5 021,82
31.12.2019 12.02.2020 13.01.2020 Faktúra O201917042 3 036,86 3 036,86
31.12.2019 12.02.2020 13.01.2020 Faktúra O201917043 5 525,00 5 525,00
31.12.2019 12.02.2020 13.01.2020 Faktúra O201919027 19,80 19,80
31.12.2019 12.02.2020 13.01.2020 Faktúra O201916049 383,58 383,58
31.12.2019 12.02.2020 13.01.2020 Faktúra O201919028 2 840,92 2 840,92
22.01.2020 22.02.2020 22.01.2020 Faktúra O202004025 154,40 154,40
30.01.2020 01.03.2020 30.01.2020 Faktúra O202004039 146,30 146,30
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202000517 1 282,20 1 282,20
31.01.2020 05.03.2020 04.02.2020 Faktúra O202026001 19,58 19,58
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202040002 149,82 149,82
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202019001 19,80 19,80
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202017001 4 003,51 4 003,51
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202016003 392,65 392,65
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202019002 4 046,99 4 046,99
31.01.2020 15.03.2020 14.02.2020 Faktúra O202003009 5 451,07 5 451,07
03.02.2020 04.03.2020 03.02.2020 Faktúra O202004044 7,30 7,30
24.02.2020 25.03.2020 24.02.2020 Faktúra O202024055 64,87 64,87
26.02.2020 26.03.2020 26.02.2020 Faktúra O202004074 228,70 228,70
26.02.2020 26.03.2020 26.02.2020 Faktúra O202004075 44,10 44,10
26.02.2020 26.03.2020 26.02.2020 Faktúra O202004076 15,00 15,00
28.02.2020 29.03.2020 28.02.2020 Faktúra O202004079 370,00 370,00
CELKOM Detská fakultná nemocnica 180 111,60
Banská Bystrica
ZAK00052 Zahraniční pacienti Banská Bystrica
31.12.2014 07.02.2015 31.12.2014 Faktúra O201404294 104,66 104,66
28.05.2015 28.06.2015 28.05.2015 Faktúra O201504110 26,80 26,80
31.08.2015 02.10.2015 31.08.2015 Faktúra O201504206 602,12 602,12
17.09.2015 17.10.2015 17.09.2015 Faktúra O201504222 10,52 10,52
20.10.2015 20.11.2015 20.10.2015 Faktúra O201504259 774,57 774,57
10.11.2015 10.12.2015 10.11.2015 Faktúra O201504285 227,40 227,40
18.04.2016 18.05.2016 18.04.2016 Faktúra O201604101 302,88 302,88
06.06.2016 06.07.2016 06.06.2016 Faktúra O201604154 150,67 150,67
CELKOM Zahraniční pacienti 2 199,62
Banská Bystrica
ZAK00416 MUDr. Beata Hrobárová Banská Bysrica
09.03.2020 23.03.2020 09.03.2020 Faktúra O202016004 71,04 71,04
CELKOM MUDr. Beata Hrobárová 71,04
Banská Bysrica
ZAK00486 CITONOVA spol. s r.o. Banská Bystrica
31.03.2019 12.05.2019 12.04.2019 Faktúra O201903107 8 535,64 629,46
30.04.2019 13.06.2019 14.05.2019 Faktúra O201901626 2 523,00 2 523,00
30.04.2019 13.06.2019 14.05.2019 Faktúra O201900590 68,75 68,75
30.04.2019 13.06.2019 14.05.2019 Faktúra O201911010 35,40 35,40
30.04.2019 13.06.2019 14.05.2019 Faktúra O201903160 8 676,76 8 676,76
31.05.2019 13.07.2019 13.06.2019 Faktúra O201901656 2 523,00 2 523,00
31.05.2019 13.07.2019 13.06.2019 Faktúra O201900617 68,75 68,75
31.05.2019 13.07.2019 13.06.2019 Faktúra O201911013 32,69 32,69
31.05.2019 13.07.2019 13.06.2019 Faktúra O201903211 5 986,43 5 986,43
30.06.2019 11.08.2019 12.07.2019 Faktúra O201901713 2 523,00 2 523,00
30.06.2019 11.08.2019 12.07.2019 Faktúra O201900644 68,75 68,75
30.06.2019 11.08.2019 12.07.2019 Faktúra O201911016 41,28 41,28
30.06.2019 11.08.2019 12.07.2019 Faktúra O201903262 7 633,00 7 633,00
31.07.2019 13.09.2019 14.08.2019 Faktúra O201901744 2 523,00 2 523,00
31.07.2019 13.09.2019 14.08.2019 Faktúra O201900671 68,75 68,75
31.07.2019 13.09.2019 14.08.2019 Faktúra O201911019 47,12 47,12
31.07.2019 13.09.2019 14.08.2019 Faktúra O201903314 7 042,91 7 042,91
31.08.2019 13.10.2019 13.09.2019 Faktúra O201900698 68,75 68,75
31.08.2019 13.10.2019 13.09.2019 Faktúra O201901771 2 523,00 2 523,00
31.08.2019 13.10.2019 13.09.2019 Faktúra O201911022 48,96 48,96
31.08.2019 13.10.2019 13.09.2019 Faktúra O201903363 8 651,50 8 651,50
30.09.2019 13.11.2019 14.10.2019 Faktúra O201901832 2 523,00 2 523,00
30.09.2019 13.11.2019 14.10.2019 Faktúra O201900725 68,75 68,75
30.09.2019 13.11.2019 14.10.2019 Faktúra O201903414 8 120,99 8 120,99
30.09.2019 13.11.2019 14.10.2019 Faktúra O201911023 45,42 45,42
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201901865 2 523,00 2 523,00
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201900752 68,75 68,75
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201903466 8 437,18 8 437,18
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201911024 39,02 39,02
30.11.2019 11.01.2020 12.12.2019 Faktúra O201901899 2 523,00 2 523,00
30.11.2019 11.01.2020 12.12.2019 Faktúra O201900779 68,75 68,75
30.11.2019 11.01.2020 12.12.2019 Faktúra O201903515 9 454,57 9 454,57
30.11.2019 11.01.2020 12.12.2019 Faktúra O201911025 26,08 26,08
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201901962 2 523,00 2 523,00
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201900806 68,75 68,75
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201903564 8 407,90 8 407,90
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201911026 29,40 29,40
14.01.2020 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O202000503 1 260,00 1 260,00
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202001505 2 523,00 2 523,00
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202000514 68,75 68,75
31.01.2020 05.03.2020 04.02.2020 Faktúra O202003052 1 213,93 1 213,93
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202011001 31,03 31,03
31.01.2020 15.03.2020 14.02.2020 Faktúra O202003006 7 104,24 7 104,24
CELKOM CITONOVA spol. s r.o. 108 912,77
Banská Bystrica
ZAK00534 Ministerstvo vnútra SR Bratislava
08.08.2019 07.09.2019 08.08.2019 Faktúra O201920620 10,00 10,00
20.01.2020 19.02.2020 20.01.2020 Faktúra O202020503 10,00 10,00
31.01.2020 05.03.2020 04.02.2020 Faktúra O202020513 6,90 6,90
19.02.2020 20.03.2020 19.02.2020 Faktúra O202020520 10,00 10,00
CELKOM Ministerstvo vnútra SR 36,90
Bratislava
ZAK01042 Pacienti-zdravotná starost.
31.01.2014 31.01.2014 31.01.2014   I20146021 1,99 1,99
13.03.2014 13.03.2014 13.03.2014   I20146098 1,99 1,99
13.03.2014 13.03.2014 13.03.2014   I20146103 1,99 1,99
30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014   I20146220 1,99 1,99
30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014   I20146223 1,99 1,99
30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014   I20146229 1,99 1,99
30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014   I20146231 1,99 1,99
30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014   I20146232 1,99 1,99
30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014   I20146233 1,99 1,99
30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014   I20146234 1,99 1,99
31.05.2014 31.05.2014 31.05.2014   I20146319 1,99 1,99
31.05.2014 31.05.2014 31.05.2014   I20146321 1,99 1,99
31.05.2014 31.05.2014 31.05.2014   I20146328 1,99 1,99
31.05.2014 31.05.2014 31.05.2014   I20146331 1,99 1,99
30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014   I20146395 1,99 1,99
30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014   I20146398 1,99 1,99
30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014   I20146405 1,99 1,99
30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014   I20146408 1,99 1,99
30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014   I20146410 1,99 1,99
30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014   I20146412 1,99 1,99
31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014   I20146471 1,99 1,99
31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014   I20146472 1,99 1,99
31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014   I20146473 1,99 1,99
31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014   I20146474 1,99 1,99
31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014   I20146478 1,99 1,99
31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014   I20146480 1,99 1,99
31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014   I20146483 1,99 1,99
31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014   I20146485 1,99 1,99
31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014   I20146488 1,99 1,99
31.08.2014 31.08.2014 31.08.2014   I20146533 1,99 1,99
31.08.2014 31.08.2014 31.08.2014   I20146537 1,99 1,99
31.08.2014 31.08.2014 31.08.2014   I20146538 1,99 1,99
31.08.2014 31.08.2014 31.08.2014   I20146540 1,99 1,99
31.08.2014 31.08.2014 31.08.2014   I20146541 1,99 1,99
31.08.2014 31.08.2014 31.08.2014   I20146553 1,99 1,99
30.09.2014 30.09.2014 30.09.2014   I20146598 1,99 1,99
30.09.2014 30.09.2014 30.09.2014   I20146600 1,99 1,99
30.09.2014 30.09.2014 30.09.2014   I20146602 1,99 1,99
30.09.2014 30.09.2014 30.09.2014   I20146605 1,99 1,99
30.09.2014 30.09.2014 30.09.2014   I20146607 1,99 1,99
30.09.2014 30.09.2014 30.09.2014   I20146611 1,99 1,99
30.09.2014 30.09.2014 30.09.2014   I20146636 1,99 1,99
30.09.2014 30.09.2014 30.09.2014   I20146637 1,99 1,99
31.10.2014 31.10.2014 31.10.2014   I20146701 1,99 1,99
31.10.2014 31.10.2014 31.10.2014   I20146702 1,99 1,99
31.10.2014 31.10.2014 31.10.2014   I20146703 1,99 1,99
30.11.2014 30.11.2014 30.11.2014   I20146771 1,99 1,99
30.11.2014 30.11.2014 30.11.2014   I20146772 1,99 1,99
30.11.2014 30.11.2014 30.11.2014   I20146774 1,99 1,99
30.11.2014 30.11.2014 30.11.2014   I20146784 1,99 1,99
30.11.2014 30.11.2014 30.11.2014   I20146785 1,99 1,99
30.12.2014 30.12.2014 30.12.2014   I20146836 1,99 1,99
30.12.2014 30.12.2014 30.12.2014   I20146838 1,99 1,99
30.12.2014 30.12.2014 30.12.2014   I20146839 1,99 1,99
03.01.2015 03.01.2015 03.01.2015   I20156008 1,99 1,99
03.01.2015 03.01.2015 03.01.2015   I20156012 1,99 1,99
28.02.2015 28.02.2015 28.02.2015   I20156129 1,99 1,99
28.02.2015 28.02.2015 28.02.2015   I20156130 1,99 1,99
28.02.2015 28.02.2015 28.02.2015   I20156131 1,99 1,99
31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015   I20156220 1,99 1,99
31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015   I20156223 1,99 1,99
31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015   I20156226 1,99 1,99
30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015   I20156295 1,99 1,99
30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015   I20156296 1,99 1,99
30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015   I20156299 1,99 1,99
30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015   I20156300 1,99 1,99
30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015   I20156301 1,99 1,99
30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015   I20156302 1,99 1,99
30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015   I20156304 1,99 1,99
31.05.2015 31.05.2015 31.05.2015   I20156378 1,99 1,99
31.05.2015 31.05.2015 31.05.2015   I20156379 1,99 1,99
30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015   I20156406 1,99 1,99
30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015   I20156407 1,99 1,99
30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015   I20156409 1,99 1,99
30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015   I20156413 1,99 1,99
30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015   I20156419 1,99 1,99
30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015   I20156420 1,99 1,99
30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015   I20156421 1,99 1,99
30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015   I20156422 1,99 1,99
31.07.2015 31.07.2015 31.07.2015   I20156511 1,99 1,99
31.07.2015 31.07.2015 31.07.2015   I20156514 1,99 1,99
31.07.2015 31.07.2015 31.07.2015   I20156515 1,99 1,99
31.07.2015 31.07.2015 31.07.2015   I20156520 1,99 1,99
31.07.2015 31.07.2015 31.07.2015   I20156521 1,99 1,99
31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015   I20156559 1,99 1,99
31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015   I20156561 1,99 1,99
31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015   I20156578 1,99 1,99
31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015   I20156581 1,99 1,99
30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015   I20156638 1,99 1,99
30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015   I20156642 1,99 1,99
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015   I20156830 1,99 1,99
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015   I20156834 1,99 1,99
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015   I20156837 1,99 1,99
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015   I20156840 1,99 1,99
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015   I20156846 1,99 1,99
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015   I20156852 1,99 1,99
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015   I20156853 1,99 1,99
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015   I20156854 1,99 1,99
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015   I20156933 1,99 1,99
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015   I20156938 1,99 1,99
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015   I20156941 1,99 1,99
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015   I20156945 1,99 1,99
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015   I20156952 1,99 1,99
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015   I20156954 1,99 1,99
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015   I20156956 1,99 1,99
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015   I20156961 1,99 1,99
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015   I20156962 1,99 1,99
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015   I20156963 1,99 1,99
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015   I20156972 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166020 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166021 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166024 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166026 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166027 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166028 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166032 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166038 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166041 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166050 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166051 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166053 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166055 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166058 1,99 1,99
23.02.2016 23.02.2016 23.02.2016 Platba P2016800410 -10,00 -0,05
23.02.2016 23.02.2016 23.02.2016 Platba P2016800411 -2,00 -0,01
29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016   I20166267 1,99 1,99
29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016   I20166268 1,99 1,99
29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016   I20166271 1,99 1,99
29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016   I20166276 1,99 1,99
29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016   I20166286 1,99 1,99
29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016   I20166295 1,99 1,99
29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016   I20166296 1,99 1,99
29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016   I20166307 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166430 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166433 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166437 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166441 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166454 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166455 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166459 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166460 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166461 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166462 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166463 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166465 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166466 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166469 1,99 1,99
29.04.2016 29.04.2016 29.04.2016 Platba B201627382 -1,99 -1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166776 1,99 1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166783 1,99 1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166785 1,99 1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166789 1,99 0,09
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166790 1,99 1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166795 1,99 1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166803 1,99 1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166810 1,99 1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166816 1,99 1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166821 1,99 1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166823 1,99 1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166831 1,99 1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166834 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166968 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166969 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166984 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166985 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166986 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166987 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166988 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166989 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166991 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166998 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I201610004 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I201610012 1,99 1,99
30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019   I201911016 -1,99 -1,99
CELKOM Pacienti-zdravotná starost. 332,36
ZAK01143 Ivaničová Marcela UP Banská Bystrica
12.04.2017 12.04.2017 12.04.2017 Faktúra O201742135 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710730 0,60 0,60
31.08.2018 10.09.2018 31.08.2018 Faktúra O201842289 10,00 10,00
CELKOM Ivaničová Marcela 12,59
Banská Bystrica
ZAK01609 SESaP, s.r.o. Banská Bystrica
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202001526 16,00 16,00
31.01.2020 15.03.2020 14.02.2020 Faktúra O202003038 6,64 6,64
CELKOM SESaP, s.r.o. 22,64
Banská Bystrica
ZAK01670 ŠTaFA s.r.o. Banská Bystrica
31.12.2013 28.01.2014 31.12.2013 Faktúra O201330022 172,94 172,94
31.12.2013 28.01.2014 31.12.2013 Faktúra O201303451 790,50 790,50
31.12.2013 28.01.2014 31.12.2013 Faktúra O201303777 339,88 339,88
28.02.2014 27.03.2014 28.02.2014 Faktúra O201403526 18,35 18,35
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166147 79,32 79,32
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166147 34,03 34,03
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166147 1,66 1,66
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166147 14,60 14,60
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166147 221,50 221,50
28.02.2017 28.02.2017 28.02.2017   I201710263 35,87 35,87
28.02.2017 28.02.2017 28.02.2017   I201710263 15,45 15,45
28.02.2017 28.02.2017 28.02.2017   I201710263 0,83 0,83
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017   I201711236 60,14 60,14
31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018   I201811248 60,14 60,14
31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019   I201911199 60,14 60,14
CELKOM ŠTaFA s.r.o. 1 905,35
Banská Bystrica
ZAK01796 EGAMED, spol. s r.o. Ratnovce
31.12.2018 16.01.2019 02.01.2019 Faktúra O201801937 300,00 300,00
31.03.2019 15.04.2019 01.04.2019 Faktúra O201901573 300,00 300,00
30.06.2019 15.07.2019 01.07.2019 Faktúra O201901694 300,00 300,00
30.09.2019 15.10.2019 01.10.2019 Faktúra O201901811 300,00 300,00
31.12.2019 16.01.2020 02.01.2020 Faktúra O201901939 300,00 300,00
CELKOM EGAMED, spol. s r.o. 1 500,00
Ratnovce
ZAK02115 Občianske združenie pri fakul. nemocnici v Banskej Bystrici Banská Bystrica
29.02.2020 26.03.2020 12.03.2020 Faktúra O202001550 9,20 9,20
CELKOM Občianske združenie pri fakul. 9,20
Banská Bystrica
ZAK02244 Zimmer Slovakia s.r.o. Bratislava
31.12.2019 16.01.2020 02.01.2020 Faktúra O201901957 300,00 300,00
CELKOM Zimmer Slovakia s.r.o. 300,00
Bratislava
ZAK02302 NATAL-IN, s.r.o. Banská Bystrica
31.07.2015 12.09.2015 31.07.2015 Faktúra O201503244 159,19 159,19
31.07.2015 12.09.2015 31.07.2015 Faktúra O201530004 4,18 4,18
30.09.2015 30.10.2015 30.09.2015 Faktúra O201530007 5,09 5,09
11.05.2017 11.05.2017 11.05.2017   I201710418 5,80 5,80
11.05.2017 11.05.2017 11.05.2017   I201710418 16,50 16,50
CELKOM NATAL-IN, s.r.o. 190,76
Banská Bystrica
ZAK02350 S.A.B. Slovakia s. r. o. Bratislava-Petržalka
31.12.2019 01.02.2020 02.01.2020 Faktúra O201901953 300,00 300,00
CELKOM S.A.B. Slovakia s. r. o. 300,00
Bratislava-Petržalka
ZAK02362 Záslavová Anna Banská Bystrica
01.08.2014 01.08.2014 01.08.2014   I20146530 180,00 180,00
05.08.2014 05.08.2014 05.08.2014 Platba P2014809124 -50,00 -50,00
12.08.2014 12.08.2014 12.08.2014   I20146531 32,06 32,06
22.09.2014 22.09.2014 22.09.2014 Platba P2014810814 -20,00 -20,00
22.09.2014 22.09.2014 22.09.2014 Platba P2014810815 -10,00 -10,00
27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 Platba P2014812486 -10,00 -10,00
27.10.2014 27.10.2014 27.10.2014 Platba P2014812487 -20,00 -20,00
28.11.2014 28.11.2014 28.11.2014 Platba P2014814150 -20,00 -20,00
28.11.2014 28.11.2014 28.11.2014 Platba P2014814151 -10,00 -10,00
CELKOM Záslavová Anna 72,06
Banská Bystrica
ZAK02399 CMI spol. s r.o. Bratislava
31.12.2019 17.01.2020 02.01.2020 Faktúra O201901937 300,00 300,00
CELKOM CMI spol. s r.o. 300,00
Bratislava
ZAK02513 Oračková Ida Veľký Krtíš
27.08.2015 27.08.2015 27.08.2015   I20157034 50,04 50,04
CELKOM Oračková Ida 50,04
Veľký Krtíš
ZAK02598 Fakultná nemocnica Trenčín Trenčín
29.10.2019 12.11.2019 29.10.2019 Faktúra O201927033 1 730,00 1 730,00
29.10.2019 12.11.2019 29.10.2019 Faktúra O201927034 1 730,00 1 730,00
31.01.2020 28.02.2020 14.02.2020 Faktúra O202027002 1 730,00 1 730,00
CELKOM Fakultná nemocnica Trenčín 5 190,00
Trenčín
ZAK02636 Vlačuha František České Brezovo
14.03.2016 28.03.2016 14.03.2016 Faktúra O201625036 35,20 35,20
31.01.2020 18.02.2020 04.02.2020 Faktúra O202025011 35,20 35,20
CELKOM Vlačuha František 70,40
České Brezovo
ZAK02667 Ragan Ján Banská Bystrica
08.11.2019 18.11.2019 08.11.2019 Faktúra O201942326 10,00 10,00
CELKOM Ragan Ján 10,00
Banská Bystrica
ZAK02721 Falťanová Lucia MUDr. Bratislava
31.08.2017 31.08.2017 31.08.2017   I201710850 7 221,68 722,24
CELKOM Falťanová Lucia MUDr. 722,24
Bratislava
ZAK02756 Berky Bohuslav UP Ponická Huta
03.09.2016 13.09.2016 03.09.2016 Faktúra O201642137 1,99 1,99
14.09.2016 24.09.2016 14.09.2016 Faktúra O201642152 1,99 1,99
30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016   I201610400 1,99 1,99
06.01.2017 16.01.2017 06.01.2017 Faktúra O201742012 1,99 1,99
19.04.2017 29.04.2017 19.04.2017 Faktúra O201742143 1,99 1,99
22.12.2018 01.01.2019 22.12.2018 Faktúra O201842422 10,00 10,00
15.02.2019 25.02.2019 15.02.2019 Faktúra O201942053 10,00 10,00
18.04.2019 18.04.2019 18.04.2019 Platba B201927378 -3,01 -3,01
CELKOM Berky Bohuslav 26,94
Ponická Huta
ZAK02761 Lajka Ján UP Slovenské Pravno
03.06.2016 13.06.2016 03.06.2016 Faktúra O201642004 1,99 1,99
05.08.2016 15.08.2016 05.08.2016 Faktúra O201642087 1,99 1,99
08.08.2016 18.08.2016 08.08.2016 Faktúra O201642091 1,99 1,99
25.08.2016 04.09.2016 25.08.2016 Faktúra O201642109 1,99 1,99
12.09.2016 22.09.2016 12.09.2016 Faktúra O201642149 1,99 1,99
24.09.2016 04.10.2016 24.09.2016 Faktúra O201642167 1,99 1,99
05.10.2016 15.10.2016 05.10.2016 Faktúra O201642183 1,99 1,99
16.12.2016 26.12.2016 16.12.2016 Faktúra O201642300 1,99 1,99
18.12.2016 28.12.2016 18.12.2016 Faktúra O201642309 1,99 1,99
04.02.2017 14.02.2017 04.02.2017 Faktúra O201742053 1,99 1,99
05.02.2017 15.02.2017 05.02.2017 Faktúra O201742054 1,99 1,99
24.02.2017 06.03.2017 24.02.2017 Faktúra O201742076 1,99 1,99
02.03.2017 12.03.2017 02.03.2017 Faktúra O201742093 1,99 1,99
16.03.2017 26.03.2017 16.03.2017 Faktúra O201742105 1,99 1,99
02.06.2017 12.06.2017 02.06.2017 Faktúra O201742196 1,99 1,99
08.06.2017 18.06.2017 08.06.2017 Faktúra O201742204 1,99 1,99
22.06.2017 02.07.2017 22.06.2017 Faktúra O201742223 1,99 1,99
29.06.2017 09.07.2017 29.06.2017 Faktúra O201742236 1,99 1,99
07.07.2017 17.07.2017 07.07.2017 Faktúra O201742249 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710769 0,60 0,60
26.08.2017 05.09.2017 26.08.2017 Faktúra O201742327 1,99 1,99
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810068 0,60 0,60
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810312 0,60 0,60
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810347 0,60 0,60
08.07.2018 18.07.2018 08.07.2018 Faktúra O201842230 20,00 20,00
22.07.2018 01.08.2018 22.07.2018 Faktúra O201842245 10,00 10,00
18.12.2019 28.12.2019 18.12.2019 Faktúra O201942364 10,00 10,00
08.01.2020 18.01.2020 08.01.2020 Faktúra O202042005 10,00 10,00
16.01.2020 26.01.2020 16.01.2020 Faktúra O202042011 10,00 10,00
CELKOM Lajka Ján 102,20
Slovenské Pravno
ZAK02762 Kálayová - Raganová  Ružena UP Banská Bystrica
23.10.2016 02.11.2016 23.10.2016 Faktúra O201642222 1,99 1,99
06.03.2019 16.03.2019 06.03.2019 Faktúra O201942072 10,00 10,00
10.11.2019 20.11.2019 10.11.2019 Faktúra O201942329 2,00 2,00
21.12.2019 31.12.2019 21.12.2019 Faktúra O201942366 2,00 2,00
CELKOM Kálayová - Raganová  Ružena 15,99
Banská Bystrica
ZAK02765 Hatala Vladimír UP Banska Bystrica
05.06.2016 15.06.2016 05.06.2016 Faktúra O201642007 1,99 1,99
02.10.2016 12.10.2016 02.10.2016 Faktúra O201642176 1,99 1,99
19.10.2016 29.10.2016 19.10.2016 Faktúra O201642202 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810038 0,60 0,60
09.02.2019 19.02.2019 09.02.2019 Faktúra O201942056 10,00 10,00
CELKOM Hatala Vladimír 16,57
Banska Bystrica
ZAK02770 Mušuková Veronika UP B, Bystrica
07.06.2016 17.06.2016 07.06.2016 Faktúra O201642012 1,99 1,99
24.02.2019 06.03.2019 24.02.2019 Faktúra O201942059 10,00 10,00
05.04.2019 15.04.2019 05.04.2019 Faktúra O201942105 10,00 10,00
CELKOM Mušuková Veronika 21,99
B, Bystrica
ZAK02771 Sojka Peter UP B, Bystrica
01.01.2018 11.01.2018 01.01.2018 Faktúra O201842001 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810302 0,60 0,60
CELKOM Sojka Peter 10,60
B, Bystrica
ZAK02774 Zverko Juraj Up B, Bystrica
09.06.2016 19.06.2016 09.06.2016 Faktúra O201642016 1,99 1,99
CELKOM Zverko Juraj 1,99
B, Bystrica
ZAK02776 Pustaj Ľubomír UP Čierny Balog
10.06.2016 20.06.2016 10.06.2016 Faktúra O201642018 1,99 1,99
CELKOM Pustaj Ľubomír 1,99
Čierny Balog
ZAK02777 Donč Eugen UP B, Bystrica
10.06.2016 20.06.2016 10.06.2016 Faktúra O201642019 1,99 1,99
CELKOM Donč Eugen 1,99
B, Bystrica
ZAK02778 Pustaj Marek UP Brezno
11.06.2016 21.06.2016 11.06.2016 Faktúra O201642020 1,99 1,99
02.09.2019 12.09.2019 02.09.2019 Faktúra O201942272 10,00 10,00
CELKOM Pustaj Marek 11,99
Brezno
ZAK02783 Radičová Lucia UP Banská Bystrica
20.06.2016 30.06.2016 20.06.2016 Faktúra O201642026 1,99 1,99
30.05.2018 09.06.2018 30.05.2018 Faktúra O201842182 10,00 10,00
CELKOM Radičová Lucia 11,99
Banská Bystrica
ZAK02787 Nemsilová Dana UP B, Bystrica
26.06.2016 06.07.2016 26.06.2016 Faktúra O201642029 1,99 1,99
16.03.2017 26.03.2017 16.03.2017 Faktúra O201742106 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710747 0,60 0,60
CELKOM Nemsilová Dana 4,58
B, Bystrica
ZAK02788 Kandráč Peter UP Zvolen
16.05.2017 26.05.2017 16.05.2017 Faktúra O201742173 1,99 1,99
21.07.2017 31.07.2017 21.07.2017 Faktúra O201742280 1,99 1,99
31.07.2017 10.08.2017 31.07.2017 Faktúra O201742295 1,99 1,99
12.08.2017 22.08.2017 12.08.2017 Faktúra O201742312 1,99 1,99
21.08.2017 31.08.2017 21.08.2017 Faktúra O201742321 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710768 0,60 0,60
12.10.2017 22.10.2017 12.10.2017 Faktúra O201742375 1,99 1,99
19.10.2017 29.10.2017 19.10.2017 Faktúra O201742382 1,99 1,99
26.04.2018 26.04.2018 26.04.2018 Platba B201827382 -7,96 -7,96
25.01.2020 04.02.2020 25.01.2020 Faktúra O202042019 10,00 10,00
CELKOM Kandráč Peter 16,57
Zvolen
ZAK02839 Olaf Frehe Munchen
29.07.2016 01.09.2016 01.08.2016 Faktúra O201604203 1 082,00 1 082,00
CELKOM Olaf Frehe 1 082,00
Munchen
ZAK02843 Berut Michal UP Poniky
29.07.2016 08.08.2016 29.07.2016 Faktúra O201642065 1,99 1,99
CELKOM Berut Michal 1,99
Poniky
ZAK02844 Hrončiaková Jaroslava UP Jasenie
06.07.2016 16.07.2016 06.07.2016 Faktúra O201642037 1,99 1,99
27.08.2016 06.09.2016 27.08.2016 Faktúra O201642112 1,99 1,99
CELKOM Hrončiaková Jaroslava 3,98
Jasenie
ZAK02848 Lanczová Eva UP Banská Bystrica
01.07.2016 11.07.2016 01.07.2016 Faktúra O201642031 1,99 1,99
13.07.2016 23.07.2016 13.07.2016 Faktúra O201642041 1,99 1,99
18.07.2016 28.07.2016 18.07.2016 Faktúra O201642047 1,99 1,99
27.07.2016 06.08.2016 27.07.2016 Faktúra O201642061 1,99 1,99
03.08.2016 13.08.2016 03.08.2016 Faktúra O201642085 1,99 1,99
28.08.2016 07.09.2016 28.08.2016 Faktúra O201642115 1,99 1,99
02.09.2016 12.09.2016 02.09.2016 Faktúra O201642131 1,99 1,99
17.09.2016 27.09.2016 17.09.2016 Faktúra O201642159 1,99 1,99
28.12.2016 07.01.2017 28.12.2016 Faktúra O201642326 1,99 1,99
31.01.2017 10.02.2017 31.01.2017 Faktúra O201742042 1,99 1,99
21.02.2017 03.03.2017 21.02.2017 Faktúra O201742074 1,99 1,99
08.04.2017 18.04.2017 08.04.2017 Faktúra O201742134 1,99 1,99
12.09.2017 22.09.2017 12.09.2017 Faktúra O201742347 1,99 1,99
19.09.2017 29.09.2017 19.09.2017 Faktúra O201742355 1,99 1,99
08.10.2017 18.10.2017 08.10.2017 Faktúra O201742368 1,99 1,99
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810326 0,60 0,60
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810336 0,60 0,60
15.08.2019 25.08.2019 15.08.2019 Faktúra O201942247 4,00 4,00
CELKOM Lanczová Eva 35,05
Banská Bystrica
ZAK02849 Ličková Vincencia UP Vlkanová
19.07.2016 29.07.2016 19.07.2016 Faktúra O201642050 1,99 1,99
CELKOM Ličková Vincencia 1,99
Vlkanová
ZAK02854 Radič Marián UP Banská Bysrica
05.07.2016 15.07.2016 05.07.2016 Faktúra O201642034 1,99 1,99
CELKOM Radič Marián 1,99
Banská Bysrica
ZAK02855 Sojka Peter UP Banská Bysrica
29.07.2016 08.08.2016 29.07.2016 Faktúra O201642064 1,99 1,99
CELKOM Sojka Peter 1,99
Banská Bysrica
ZAK02856 Uvirová Oľga UP Banská Bysrica
23.12.2018 02.01.2019 23.12.2018 Faktúra O201842423 10,00 10,00
13.02.2019 23.02.2019 13.02.2019 Faktúra O201942051 10,00 10,00
28.07.2019 07.08.2019 28.07.2019 Faktúra O201942232 10,00 10,00
29.10.2019 08.11.2019 29.10.2019 Faktúra O201942308 10,00 10,00
CELKOM Uvirová Oľga 40,00
Banská Bysrica
ZAK02876 Čársky Michal UP Banská Bystrica
17.09.2019 27.09.2019 17.09.2019 Faktúra O201942266 10,00 10,00
CELKOM Čársky Michal 10,00
Banská Bystrica
ZAK02877 Dinko František UP Banská Bysrica
15.07.2016 25.07.2016 15.07.2016 Faktúra O201642042 1,99 1,99
CELKOM Dinko František 1,99
Banská Bysrica
ZAK02880 Grešková Patrícia UP Slovenská Ľupča
19.07.2016 29.07.2016 19.07.2016 Faktúra O201642049 1,99 1,99
CELKOM Grešková Patrícia 1,99
Slovenská Ľupča
ZAK02886 Kováč Milan UP Kremnica
19.07.2016 29.07.2016 19.07.2016 Faktúra O201642048 1,99 1,99
CELKOM Kováč Milan 1,99
Kremnica
ZAK02887 Mitterpach Ľudovít UP B. Bystrica
14.02.2019 24.02.2019 14.02.2019 Faktúra O201942052 10,00 10,00
CELKOM Mitterpach Ľudovít 10,00
B. Bystrica
ZAK02889 Záslav Róbert UP B. Bystrica
27.07.2016 06.08.2016 27.07.2016 Faktúra O201642060 1,99 1,99
13.10.2017 23.10.2017 13.10.2017 Faktúra O201742377 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810027 0,60 0,60
21.03.2018 31.03.2018 21.03.2018 Faktúra O201842093 10,00 10,00
CELKOM Záslav Róbert 14,58
B. Bystrica
ZAK02899 Adamovič Koloman UP B. Bystrica
18.07.2016 28.07.2016 18.07.2016 Faktúra O201642072 1,99 1,99
16.08.2016 26.08.2016 16.08.2016 Faktúra O201642101 1,99 1,99
01.09.2016 11.09.2016 01.09.2016 Faktúra O201642173 1,99 1,99
12.05.2017 22.05.2017 12.05.2017 Faktúra O201742177 1,99 1,99
CELKOM Adamovič Koloman 7,96
B. Bystrica
ZAK02902 Šimon Marián UP Beňuš
26.07.2016 05.08.2016 26.07.2016 Faktúra O201642075 1,99 1,99
CELKOM Šimon Marián 1,99
Beňuš
ZAK02910 Bothová Silvia MUDr. Bratislava
31.08.2017 31.08.2017 31.08.2017   I201710850 13 533,24 1 603,24
CELKOM Bothová Silvia MUDr. 1 603,24
Bratislava
ZAK02924 Bučko Marcel UP Banská Bystrica
01.08.2016 11.08.2016 01.08.2016 Faktúra O201642077 1,99 1,99
09.09.2016 19.09.2016 09.09.2016 Faktúra O201642142 1,99 1,99
13.11.2019 23.11.2019 13.11.2019 Faktúra O201942331 10,00 10,00
01.03.2020 11.03.2020 01.03.2020 Faktúra O202042045 10,00 10,00
CELKOM Bučko Marcel 23,98
Banská Bystrica
ZAK02926 Gregorová Janka UP Riečka
02.08.2016 12.08.2016 02.08.2016 Faktúra O201642079 1,99 1,99
CELKOM Gregorová Janka 1,99
Riečka
ZAK02929 Šimčík Ondrej UP Dúbravica
06.08.2016 16.08.2016 06.08.2016 Faktúra O201642088 1,99 1,99
24.12.2018 03.01.2019 24.12.2018 Faktúra O201842424 10,00 10,00
CELKOM Šimčík Ondrej 11,99
Dúbravica
ZAK02935 Samko Miroslav UP B.Bystrica
12.08.2016 22.08.2016 12.08.2016 Faktúra O201642098 1,99 1,99
CELKOM Samko Miroslav 1,99
B.Bystrica
ZAK02963 Breznický Vlastislav UP B. Bystrica
18.08.2016 28.08.2016 18.08.2016 Faktúra O201642102 1,99 1,99
CELKOM Breznický Vlastislav 1,99
B. Bystrica
ZAK02965 Plešková Anna UP Ponická Huta
25.01.2017 04.02.2017 25.01.2017 Faktúra O201742038 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710755 0,60 0,60
CELKOM Plešková Anna 2,59
Ponická Huta
ZAK02973 Dunková Emília UP Hronská Dúbrava
30.08.2016 09.09.2016 30.08.2016 Faktúra O201642119 1,99 1,99
CELKOM Dunková Emília 1,99
Hronská Dúbrava
ZAK02974 Rehula Milan UP Podbrezová
30.08.2016 09.09.2016 30.08.2016 Faktúra O201642120 1,99 1,99
12.05.2019 22.05.2019 12.05.2019 Faktúra O201942151 2,00 2,00
CELKOM Rehula Milan 3,99
Podbrezová
ZAK02976 Kuchár Vojtech UP B. Bystrica
31.08.2016 10.09.2016 31.08.2016 Faktúra O201642123 1,99 1,99
21.05.2017 31.05.2017 21.05.2017 Faktúra O201742178 1,99 1,99
19.11.2017 29.11.2017 19.11.2017 Faktúra O201742430 10,00 10,00
21.11.2017 01.12.2017 21.11.2017 Faktúra O201742432 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810061 0,60 0,60
04.08.2018 14.08.2018 04.08.2018 Faktúra O201842295 40,00 40,00
26.12.2018 05.01.2019 26.12.2018 Faktúra O201842426 10,00 10,00
05.04.2019 15.04.2019 05.04.2019 Faktúra O201942124 10,00 10,00
13.04.2019 23.04.2019 13.04.2019 Faktúra O201942117 10,00 10,00
16.04.2019 26.04.2019 16.04.2019 Faktúra O201942128 10,00 10,00
27.04.2019 07.05.2019 27.04.2019 Faktúra O201942141 10,00 10,00
01.07.2019 11.07.2019 01.07.2019 Faktúra O201942236 10,00 10,00
CELKOM Kuchár Vojtech 124,58
B. Bystrica
ZAK02977 Bartošová Michaela UP B. Bystrica
01.09.2016 11.09.2016 01.09.2016 Faktúra O201642126 1,99 1,99
CELKOM Bartošová Michaela 1,99
B. Bystrica
ZAK02984 Korbély Šuňovcová Ingrid Banská Bystrica
31.08.2016 30.09.2016 31.08.2016 Faktúra O201604229 17,09 17,09
24.10.2016 24.11.2016 24.10.2016 Faktúra O201604304 78,54 78,54
CELKOM Korbély Šuňovcová Ingrid 95,63
Banská Bystrica
ZAK03022 Rusko Marian UP Selce
18.08.2017 28.08.2017 18.08.2017 Faktúra O201742319 1,99 1,99
14.10.2019 24.10.2019 14.10.2019 Faktúra O201942292 10,00 10,00
CELKOM Rusko Marian 11,99
Selce
ZAK03033 Hrnková Mária UP B. Bystrica
18.09.2016 28.09.2016 18.09.2016 Faktúra O201642160 1,99 1,99
CELKOM Hrnková Mária 1,99
B. Bystrica
ZAK03040 Kováč Jaroslav UP Banská Bystrica
21.09.2016 01.10.2016 21.09.2016 Faktúra O201642163 1,99 1,99
04.01.2019 14.01.2019 04.01.2019 Faktúra O201942007 10,00 10,00
CELKOM Kováč Jaroslav 11,99
Banská Bystrica
ZAK03041 Gašparová Marcela UP Zvolen
21.09.2016 01.10.2016 21.09.2016 Faktúra O201642164 1,99 1,99
CELKOM Gašparová Marcela 1,99
Zvolen
ZAK03045 Pavelka Stanislav UP Banská Bysrica
26.09.2016 06.10.2016 26.09.2016 Faktúra O201642169 1,99 1,99
CELKOM Pavelka Stanislav 1,99
Banská Bysrica
ZAK03046 Račko Miroslav UP B. Bystrica
27.09.2016 07.10.2016 27.09.2016 Faktúra O201642170 1,99 1,99
07.06.2017 17.06.2017 07.06.2017 Faktúra O201742201 1,99 1,99
09.08.2017 19.08.2017 09.08.2017 Faktúra O201742308 1,99 1,99
11.09.2019 21.09.2019 11.09.2019 Faktúra O201942262 10,00 10,00
CELKOM Račko Miroslav 15,97
B. Bystrica
ZAK03064 Pišta Ladislav UP Brezno
30.09.2016 10.10.2016 30.09.2016 Faktúra O201642175 1,99 1,99
CELKOM Pišta Ladislav 1,99
Brezno
ZAK03091 Hakeľová Helena UP Očová
11.10.2016 21.10.2016 11.10.2016 Faktúra O201642190 1,99 1,99
CELKOM Hakeľová Helena 1,99
Očová
ZAK03095 Snopko Roman UP B. Bystrica
02.10.2016 12.10.2016 02.10.2016 Faktúra O201642178 1,99 1,99
CELKOM Snopko Roman 1,99
B. Bystrica
ZAK03096 Ferencz Jozef UP Banská Bystrica
12.10.2016 22.10.2016 12.10.2016 Faktúra O201642191 1,99 1,99
CELKOM Ferencz Jozef 1,99
Banská Bystrica
ZAK03106 Valičková Júlia MUDr. Kapušany pri Prešove
31.08.2017 31.08.2017 31.08.2017   I201710850 4 704,90 3 664,90
CELKOM Valičková Júlia MUDr. 3 664,90
Kapušany pri Prešove
ZAK03120 Getmanenko Dmytro Banská Bystrica
14.10.2016 14.11.2016 14.10.2016 Faktúra O201604300 68,71 68,71
CELKOM Getmanenko Dmytro 68,71
Banská Bystrica
ZAK03127 Vargová Zuzana UP Banská Bystrica
07.06.2018 17.06.2018 07.06.2018 Faktúra O201842197 10,00 10,00
24.01.2019 03.02.2019 24.01.2019 Faktúra O201942026 10,00 10,00
06.03.2020 16.03.2020 06.03.2020 Faktúra O202042052 10,00 10,00
CELKOM Vargová Zuzana 30,00
Banská Bystrica
ZAK03130 Kováčiková Lenka UP Vlkanová
21.10.2016 31.10.2016 21.10.2016 Faktúra O201642207 1,99 1,99
30.10.2016 09.11.2016 30.10.2016 Faktúra O201642225 1,99 1,99
04.11.2017 14.11.2017 04.11.2017 Faktúra O201742401 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810046 0,60 0,60
CELKOM Kováčiková Lenka 14,58
Vlkanová
ZAK03134 Záslavová Mária UP B. Bystrica
24.10.2016 03.11.2016 24.10.2016 Faktúra O201642213 1,99 1,99
CELKOM Záslavová Mária 1,99
B. Bystrica
ZAK03138 Kurajdová Dušana UP Banská Bystrica
25.10.2016 04.11.2016 25.10.2016 Faktúra O201642216 1,99 1,99
CELKOM Kurajdová Dušana 1,99
Banská Bystrica
ZAK03141 Holub Peter Žilina
11.02.2020 25.02.2020 11.02.2020 Faktúra O202025012 35,20 35,20
CELKOM Holub Peter 35,20
Žilina
ZAK03149 Pukanec Peter UP Banská Bystrica
07.12.2018 17.12.2018 07.12.2018 Faktúra O201842399 10,00 10,00
CELKOM Pukanec Peter 10,00
Banská Bystrica
ZAK03159 Hakeľ Tomáš UP Žiar nad Hronom
01.11.2016 11.11.2016 01.11.2016 Faktúra O201642240 1,99 1,99
CELKOM Hakeľ Tomáš 1,99
Žiar nad Hronom
ZAK03170 Studený Martin UP Dubová
05.11.2016 15.11.2016 05.11.2016 Faktúra O201642233 1,99 1,99
CELKOM Studený Martin 1,99
Dubová
ZAK03184 Klonga Milan UP Banská Bystrica
11.02.2018 21.02.2018 11.02.2018 Faktúra O201842050 10,00 10,00
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810335 0,60 0,60
CELKOM Klonga Milan 10,60
Banská Bystrica
ZAK03187 Rakyta Vladimír UP Banská Bystrica
10.11.2016 20.11.2016 10.11.2016 Faktúra O201642244 1,99 1,99
10.01.2017 20.01.2017 10.01.2017 Faktúra O201742016 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710760 0,60 0,60
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810329 0,60 0,60
12.01.2019 22.01.2019 12.01.2019 Faktúra O201942016 10,00 10,00
CELKOM Rakyta Vladimír 15,18
Banská Bystrica
ZAK03191 Pustajová Viera UP Banská Bystrica
13.11.2016 23.11.2016 13.11.2016 Faktúra O201642247 1,99 1,99
26.08.2018 05.09.2018 26.08.2018 Faktúra O201842285 10,00 10,00
28.10.2019 07.11.2019 28.10.2019 Faktúra O201942306 10,00 10,00
CELKOM Pustajová Viera 21,99
Banská Bystrica
ZAK03192 Neuschl Martin UP Banská Bystrica
13.11.2016 23.11.2016 13.11.2016 Faktúra O201642248 1,99 1,99
CELKOM Neuschl Martin 1,99
Banská Bystrica
ZAK03205 Navrátilová Miroslava Handlová
16.11.2016 30.11.2016 16.11.2016 Faktúra O201604341 11,50 11,50
CELKOM Navrátilová Miroslava 11,50
Handlová
ZAK03209 Polhoš Dávid UP Banská Bystrica
16.11.2016 26.11.2016 16.11.2016 Faktúra O201642254 1,99 1,99
CELKOM Polhoš Dávid 1,99
Banská Bystrica
ZAK03214 Kuchár Ján UP Banská Bysrica
18.11.2016 28.11.2016 18.11.2016 Faktúra O201642257 1,99 1,99
CELKOM Kuchár Ján 1,99
Banská Bysrica
ZAK03219 Cubo Ján UP Brádno
22.11.2016 02.12.2016 22.11.2016 Faktúra O201642261 1,99 1,99
CELKOM Cubo Ján 1,99
Brádno
ZAK03222 Havrla Ľubomír UP Hrochoť
22.11.2016 02.12.2016 22.11.2016 Faktúra O201642263 1,99 1,99
18.01.2017 28.01.2017 18.01.2017 Faktúra O201742022 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710727 0,60 0,60
CELKOM Havrla Ľubomír 4,58
Hrochoť
ZAK03230 Pustaj Eduard UP Banská Bysrica
26.11.2016 06.12.2016 26.11.2016 Faktúra O201642265 1,99 1,99
16.07.2017 26.07.2017 16.07.2017 Faktúra O201742259 1,99 1,99
11.03.2020 21.03.2020 11.03.2020 Faktúra O202042056 10,00 10,00
CELKOM Pustaj Eduard 13,98
Banská Bysrica
ZAK03242 Adamovič Koloman UP Banská Bysrica
11.11.2016 21.11.2016 11.11.2016 Faktúra O201642271 1,99 1,99
CELKOM Adamovič Koloman 1,99
Banská Bysrica
ZAK03243 Hojnoš Ľudovit UP Banská Bysrica
29.11.2016 09.12.2016 29.11.2016 Faktúra O201642272 1,99 1,99
CELKOM Hojnoš Ľudovit 1,99
Banská Bysrica
ZAK03248 Farbiaková Margita UP Hrochoť
30.11.2016 10.12.2016 30.11.2016 Faktúra O201642277 1,99 1,99
CELKOM Farbiaková Margita 1,99
Hrochoť
ZAK03267 Vachalíková Veronika UP Seldce
03.12.2016 13.12.2016 03.12.2016 Faktúra O201642281 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710781 0,60 0,60
CELKOM Vachalíková Veronika 2,59
Seldce
ZAK03308 Filkov Pavel UP Banská Bystrica
16.12.2016 26.12.2016 16.12.2016 Faktúra O201642301 1,99 1,99
CELKOM Filkov Pavel 1,99
Banská Bystrica
ZAK03309 Lepáčeková Viera UP Banská Bystrica
16.12.2016 26.12.2016 16.12.2016 Faktúra O201642302 1,99 1,99
10.09.2017 20.09.2017 10.09.2017 Faktúra O201742346 1,99 1,99
CELKOM Lepáčeková Viera 3,98
Banská Bystrica
ZAK03312 Jarabek Dezider UP Banská Bysrica
18.12.2016 28.12.2016 18.12.2016 Faktúra O201642306 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710784 0,60 0,60
CELKOM Jarabek Dezider 2,59
Banská Bysrica
ZAK03316 Radič Miroslav UP Banská Bysrica
20.12.2016 30.12.2016 20.12.2016 Faktúra O201642311 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710761 0,60 0,60
26.05.2019 05.06.2019 26.05.2019 Faktúra O201942169 10,00 10,00
CELKOM Radič Miroslav 12,59
Banská Bysrica
ZAK03317 Mušuková Zuzana UP Banská Bysrica
27.12.2016 06.01.2017 27.12.2016 Faktúra O201642321 1,99 1,99
30.07.2017 09.08.2017 30.07.2017 Faktúra O201742293 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710783 0,60 0,60
26.11.2017 06.12.2017 26.11.2017 Faktúra O201742437 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810065 0,60 0,60
14.06.2018 24.06.2018 14.06.2018 Faktúra O201842202 10,00 10,00
CELKOM Mušuková Zuzana 25,18
Banská Bysrica
ZAK03329 Samko Vladimír UP Banská Bysrica
24.12.2016 03.01.2017 24.12.2016 Faktúra O201642315 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710787 0,60 0,60
CELKOM Samko Vladimír 2,59
Banská Bysrica
ZAK03331 Záslav Roman UP Banská Bysrica
26.12.2016 05.01.2017 26.12.2016 Faktúra O201642317 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710786 0,60 0,60
CELKOM Záslav Roman 2,59
Banská Bysrica
ZAK03333 Golecký Peter UP Banská Bysrica
27.12.2016 06.01.2017 27.12.2016 Faktúra O201642319 1,99 1,99
04.07.2017 14.07.2017 04.07.2017 Faktúra O201742244 1,99 1,99
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810307 0,60 0,60
CELKOM Golecký Peter 4,58
Banská Bysrica
ZAK03342 Lichner Emil UP Banská Bystrica
27.10.2018 06.11.2018 27.10.2018 Faktúra O201842351 10,00 10,00
24.11.2018 04.12.2018 24.11.2018 Faktúra O201842396 10,00 10,00
26.12.2018 05.01.2019 26.12.2018 Faktúra O201842425 10,00 10,00
05.02.2019 15.02.2019 05.02.2019 Faktúra O201942042 10,00 10,00
24.03.2019 03.04.2019 24.03.2019 Faktúra O201942098 10,00 10,00
12.04.2019 22.04.2019 12.04.2019 Faktúra O201942125 10,00 10,00
19.05.2019 29.05.2019 19.05.2019 Faktúra O201942160 10,00 10,00
31.05.2019 10.06.2019 31.05.2019 Faktúra O201942174 10,00 10,00
22.11.2019 02.12.2019 22.11.2019 Faktúra O201942344 10,00 10,00
06.12.2019 16.12.2019 06.12.2019 Faktúra O201942373 10,00 10,00
20.12.2019 30.12.2019 20.12.2019 Faktúra O201942372 10,00 10,00
01.02.2020 11.02.2020 01.02.2020 Faktúra O202042035 10,00 10,00
27.02.2020 08.03.2020 27.02.2020 Faktúra O202042041 10,00 10,00
01.03.2020 11.03.2020 01.03.2020 Faktúra O202042046 10,00 10,00
07.03.2020 17.03.2020 07.03.2020 Faktúra O202042067 20,00 20,00
CELKOM Lichner Emil 160,00
Banská Bystrica
ZAK03351 Oláh Adam UP Detva
31.12.2016 10.01.2017 31.12.2016 Faktúra O201642327 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710785 0,60 0,60
CELKOM Oláh Adam 2,59
Detva
ZAK03382 Kubišová Alena UP Banská Bystrica
02.01.2017 12.01.2017 02.01.2017 Faktúra O201742001 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710735 0,60 0,60
22.10.2017 01.11.2017 22.10.2017 Faktúra O201742386 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810033 0,60 0,60
CELKOM Kubišová Alena 5,18
Banská Bystrica
ZAK03385 Strhák Bohumil UP Banská Bystrica
04.01.2017 14.01.2017 04.01.2017 Faktúra O201742008 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710766 0,60 0,60
CELKOM Strhák Bohumil 2,59
Banská Bystrica
ZAK03395 Bartoš Peter UP Čierny Balog
08.01.2017 18.01.2017 08.01.2017 Faktúra O201742013 1,99 1,99
CELKOM Bartoš Peter 1,99
Čierny Balog
ZAK03400 Bučko Marián Banská Bystrica
31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016   I201612886 1 906,08 554,02
31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016   I201612886 125,40 125,40
31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016   I201612886 114,00 114,00
31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016   I201612886 6,10 6,10
27.03.2017 27.03.2017 27.03.2017   I201710347 16,50 16,50
27.03.2017 27.03.2017 27.03.2017   I201710347 1,50 1,50
27.03.2017 27.03.2017 27.03.2017   I201710347 20,96 20,96
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017   I201711235 59,74 59,74
31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018   I201811248 43,26 43,26
31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019   I201911199 27,90 27,90
CELKOM Bučko Marián 969,38
Banská Bystrica
ZAK03417 Balíková Etela UP Banská Bystrica
17.01.2017 27.01.2017 17.01.2017 Faktúra O201742020 1,99 1,99
CELKOM Balíková Etela 1,99
Banská Bystrica
ZAK03424 Radič Jozef UP Banská Bysrica
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710757 0,60 0,60
CELKOM Radič Jozef 0,60
Banská Bysrica
ZAK03437 Škultéty Ivan UP Banska Bystrica
25.01.2017 04.02.2017 25.01.2017 Faktúra O201742036 1,99 1,99
26.01.2017 05.02.2017 26.01.2017 Faktúra O201742039 1,99 1,99
27.06.2017 07.07.2017 27.06.2017 Faktúra O201742229 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710778 0,60 0,60
CELKOM Škultéty Ivan 6,57
Banska Bystrica
ZAK03439 Mišík Ondrej UP Banská Bystrica
25.01.2017 04.02.2017 25.01.2017 Faktúra O201742037 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710745 0,60 0,60
24.05.2018 03.06.2018 24.05.2018 Faktúra O201842170 10,00 10,00
03.08.2018 13.08.2018 03.08.2018 Faktúra O201842257 2,00 2,00
21.10.2018 31.10.2018 21.10.2018 Faktúra O201842373 10,00 10,00
20.05.2019 30.05.2019 20.05.2019 Faktúra O201942161 10,00 10,00
31.05.2019 10.06.2019 31.05.2019 Faktúra O201942173 10,00 10,00
13.01.2020 23.01.2020 13.01.2020 Faktúra O202042010 10,00 10,00
CELKOM Mišík Ondrej 54,59
Banská Bystrica
ZAK03443 Zagumennov Igor Viktorovič Banská Bystrica
06.02.2017 08.03.2017 06.02.2017 Faktúra O201704039 125,47 125,47
CELKOM Zagumennov Igor Viktorovič 125,47
Banská Bystrica
ZAK03447 Rigo Milan UP Banská Bysrica
27.01.2017 06.02.2017 27.01.2017 Faktúra O201742040 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710759 0,60 0,60
CELKOM Rigo Milan 2,59
Banská Bysrica
ZAK03467 Čácky Richard UP Banská Bysrica
02.02.2017 12.02.2017 02.02.2017 Faktúra O201742049 1,99 1,99
CELKOM Čácky Richard 1,99
Banská Bysrica
ZAK03479 Paleniková Vlasta UP Banská Bystrica
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710751 0,60 0,60
CELKOM Paleniková Vlasta 0,60
Banská Bystrica
ZAK03491 Ing. Murín Milan UP Zvolen
10.02.2017 20.02.2017 10.02.2017 Faktúra O201742065 1,99 1,99
17.02.2017 27.02.2017 17.02.2017 Faktúra O201742066 1,99 1,99
CELKOM Ing. Murín Milan 3,98
Zvolen
ZAK03493 Kurpaš Vladimír UP Nemecká nad Hronom
21.02.2017 03.03.2017 21.02.2017 Faktúra O201742073 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710742 0,60 0,60
CELKOM Kurpaš Vladimír 2,59
Nemecká nad Hronom
ZAK03509 Pustaj Patrik UP Banská Bysrica
24.02.2017 06.03.2017 24.02.2017 Faktúra O201742077 1,99 1,99
26.02.2017 08.03.2017 26.02.2017 Faktúra O201742079 1,99 1,99
27.02.2017 09.03.2017 27.02.2017 Faktúra O201742082 1,99 1,99
23.03.2017 02.04.2017 23.03.2017 Faktúra O201742114 1,99 1,99
04.07.2017 14.07.2017 04.07.2017 Faktúra O201742241 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710756 0,60 0,60
CELKOM Pustaj Patrik 10,55
Banská Bysrica
ZAK03513 Šarközi Milan UP Žarnovica
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710767 0,60 0,19
CELKOM Šarközi Milan 0,19
Žarnovica
ZAK03516 Radičová Katarína UP Banská Bystrica
25.02.2017 07.03.2017 25.02.2017 Faktúra O201742078 1,99 1,99
05.03.2017 15.03.2017 05.03.2017 Faktúra O201742095 1,99 1,99
06.03.2017 16.03.2017 06.03.2017 Faktúra O201742098 1,99 1,99
27.07.2017 06.08.2017 27.07.2017 Faktúra O201742289 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710782 0,60 0,60
12.06.2018 22.06.2018 12.06.2018 Faktúra O201842200 20,00 20,00
16.07.2018 26.07.2018 16.07.2018 Faktúra O201842238 10,00 10,00
CELKOM Radičová Katarína 38,56
Banská Bystrica
ZAK03518 Dono Ľubomír Brezno
07.03.2017 21.03.2017 07.03.2017 Faktúra O201725038 35,20 35,20
CELKOM Dono Ľubomír 35,20
Brezno
ZAK03577 Speváková Veronika UP Selce
01.03.2017 11.03.2017 01.03.2017 Faktúra O201742091 1,99 1,99
29.07.2017 08.08.2017 29.07.2017 Faktúra O201742292 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710789 0,60 0,60
20.01.2018 30.01.2018 20.01.2018 Faktúra O201842022 10,00 10,00
CELKOM Speváková Veronika 14,58
Selce
ZAK03578 Sláva Martin UP Hrochoť
04.03.2017 14.03.2017 04.03.2017 Faktúra O201742094 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710764 0,60 0,60
CELKOM Sláva Martin 2,59
Hrochoť
ZAK03579 Vrbová Oľga UP Banská Bystrica
13.08.2018 13.08.2018 13.08.2018 Platba B201827457 -4,39 -2,40
20.01.2019 30.01.2019 20.01.2019 Faktúra O201942022 10,00 10,00
11.02.2019 21.02.2019 11.02.2019 Faktúra O201942049 10,00 10,00
19.07.2019 29.07.2019 19.07.2019 Faktúra O201942223 10,00 10,00
06.02.2020 16.02.2020 06.02.2020 Faktúra O202042025 10,00 10,00
05.03.2020 15.03.2020 05.03.2020 Faktúra O202042051 10,00 10,00
CELKOM Vrbová Oľga 47,60
Banská Bystrica
ZAK03581 Zelina Ľuboš UP Badín
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710777 0,60 0,60
22.05.2019 01.06.2019 22.05.2019 Faktúra O201942167 10,00 10,00
CELKOM Zelina Ľuboš 10,60
Badín
ZAK03583 Dieneš Marián UP B, Bystrica
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017   I201711307 0,60 0,19
CELKOM Dieneš Marián 0,19
B, Bystrica
ZAK03585 Machalíková Karin UP B, Bystrica
11.03.2017 21.03.2017 11.03.2017 Faktúra O201742103 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710741 0,60 0,60
CELKOM Machalíková Karin 2,59
B, Bystrica
ZAK03587 Belák Jozef UP B. Bystrica
17.03.2017 27.03.2017 17.03.2017 Faktúra O201742108 1,99 1,99
17.07.2017 27.07.2017 17.07.2017 Faktúra O201742264 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710772 0,60 0,60
13.09.2017 23.09.2017 13.09.2017 Faktúra O201742348 1,99 1,99
14.06.2019 24.06.2019 14.06.2019 Faktúra O201942191 10,00 10,00
CELKOM Belák Jozef 16,57
B. Bystrica
ZAK03588 Pustajová Irena UP B, Bystrica
18.03.2017 28.03.2017 18.03.2017 Faktúra O201742109 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710758 0,60 0,60
CELKOM Pustajová Irena 2,59
B, Bystrica
ZAK03597 Pušková Mária UP B, Bystrica
25.03.2017 04.04.2017 25.03.2017 Faktúra O201742121 1,99 1,99
25.06.2017 05.07.2017 25.06.2017 Faktúra O201742233 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710762 0,60 0,60
CELKOM Pušková Mária 4,58
B, Bystrica
ZAK03600 Pavlovská Jaroslava UP B, Bystrica
27.03.2017 06.04.2017 27.03.2017 Faktúra O201742123 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710752 0,60 0,60
CELKOM Pavlovská Jaroslava 2,59
B, Bystrica
ZAK03601 Hrevuš Slavomír UP B, Bystrica
27.03.2017 06.04.2017 27.03.2017 Faktúra O201742124 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710732 0,60 0,60
CELKOM Hrevuš Slavomír 2,59
B, Bystrica
ZAK03604 Oračko Peter UP B, Bystrica
04.03.2019 14.03.2019 04.03.2019 Faktúra O201942067 10,00 10,00
25.04.2019 05.05.2019 25.04.2019 Faktúra O201942134 10,00 10,00
CELKOM Oračko Peter 20,00
B, Bystrica
ZAK03664 Majchút Ján UP Banská Bystrica
19.04.2017 29.04.2017 19.04.2017 Faktúra O201742146 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710744 0,60 0,60
CELKOM Majchút Ján 2,59
Banská Bystrica
ZAK03667 Podolská Božena UP Banská Bystrica
16.04.2017 26.04.2017 16.04.2017 Faktúra O201742142 3,98 3,98
CELKOM Podolská Božena 3,98
Banská Bystrica
ZAK03668 Gábriš Jozef UP Polomka
16.04.2017 26.04.2017 16.04.2017 Faktúra O201742139 1,99 1,99
CELKOM Gábriš Jozef 1,99
Polomka
ZAK03670 Engler Igor UP Rakovo
05.04.2017 15.04.2017 05.04.2017 Faktúra O201742133 1,99 1,99
CELKOM Engler Igor 1,99
Rakovo
ZAK03684 Michal Mráz Poniky
30.04.2017 10.06.2017 10.05.2017 Faktúra O201704137 18,90 18,90
CELKOM Michal Mráz 18,90
Poniky
ZAK03701 Tanko Nicolas UP Banská Bystrica
02.05.2017 12.05.2017 02.05.2017 Faktúra O201742161 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710779 0,60 0,60
CELKOM Tanko Nicolas 2,59
Banská Bystrica
ZAK03705 Koreň Pavol UP Banská Bystrica
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710737 0,60 0,60
CELKOM Koreň Pavol 0,60
Banská Bystrica
ZAK03706 Záslav Milan UP Banská Bysrica
07.05.2017 17.05.2017 07.05.2017 Faktúra O201742166 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710776 0,60 0,60
03.10.2017 13.10.2017 03.10.2017 Faktúra O201742365 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810023 0,60 0,60
CELKOM Záslav Milan 5,18
Banská Bysrica
ZAK03716 Adamovič Eduard UP Slovenská Ľupča
15.05.2017 25.05.2017 15.05.2017 Faktúra O201742170 1,99 1,99
CELKOM Adamovič Eduard 1,99
Slovenská Ľupča
ZAK03723 Kováč Zdenko UP Hontianske Tesáre
23.05.2017 02.06.2017 23.05.2017 Faktúra O201742175 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710738 0,60 0,60
CELKOM Kováč Zdenko 2,59
Hontianske Tesáre
ZAK03757 Hruška Tibor UP Banská Bystrica
19.05.2017 29.05.2017 19.05.2017 Faktúra O201742179 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710731 0,60 0,60
21.08.2018 31.08.2018 21.08.2018 Faktúra O201842276 10,00 10,00
CELKOM Hruška Tibor 12,59
Banská Bystrica
ZAK03760 Záslav Lukáš UP Banská Bystrica
27.05.2017 06.06.2017 27.05.2017 Faktúra O201742183 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710774 0,60 0,60
08.12.2019 18.12.2019 08.12.2019 Faktúra O201942370 10,00 10,00
CELKOM Záslav Lukáš 12,59
Banská Bystrica
ZAK03764 Hartman Milan UP Banská Bystrica
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710771 0,60 0,60
CELKOM Hartman Milan 0,60
Banská Bystrica
ZAK03765 Pavúková Jana UP Banská Bystrica
31.05.2017 10.06.2017 31.05.2017 Faktúra O201742187 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710754 0,60 0,60
CELKOM Pavúková Jana 2,59
Banská Bystrica
ZAK03767 Záslav Ján UP Banska Bystrica
30.05.2017 09.06.2017 30.05.2017 Faktúra O201742190 1,99 1,99
06.06.2017 16.06.2017 06.06.2017 Faktúra O201742200 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710773 0,60 0,60
26.08.2017 05.09.2017 26.08.2017 Faktúra O201742326 1,99 1,99
03.03.2018 13.03.2018 03.03.2018 Faktúra O201842074 10,00 10,00
30.12.2018 09.01.2019 30.12.2018 Faktúra O201842427 10,00 10,00
30.12.2018 09.01.2019 30.12.2018 Faktúra O201842440 10,00 10,00
31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 Dobropis OD1808119 -10,00 -10,00
20.03.2019 30.03.2019 20.03.2019 Faktúra O201942080 10,00 10,00
CELKOM Záslav Ján 36,57
Banska Bystrica
ZAK03792 Bakajsa Ján Ing. UP Banská Bystrica
02.03.2020 12.03.2020 02.03.2020 Faktúra O202042048 10,00 10,00
CELKOM Bakajsa Ján Ing. 10,00
Banská Bystrica
ZAK03793 Mráz Ľuboš UP Banská Bystrica
02.06.2017 12.06.2017 02.06.2017 Faktúra O201742197 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710770 0,60 0,60
02.12.2018 12.12.2018 02.12.2018 Faktúra O201842398 10,00 10,00
18.04.2019 28.04.2019 18.04.2019 Faktúra O201942130 10,00 10,00
29.12.2019 08.01.2020 29.12.2019 Faktúra O201942383 10,00 10,00
CELKOM Mráz Ľuboš 32,59
Banská Bystrica
ZAK03795 Hutyra Michal Banská Bystrica
08.06.2017 18.06.2017 08.06.2017 Faktúra O201742203 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710792 0,60 0,60
CELKOM Hutyra Michal 2,59
Banská Bystrica
ZAK03796 Šuška Michal UP Banská Bystrica
26.03.2018 05.04.2018 26.03.2018 Faktúra O201842091 10,00 10,00
28.03.2018 07.04.2018 28.03.2018 Faktúra O201842101 10,00 10,00
04.07.2018 04.07.2018 04.07.2018 Platba B201827430 -20,60 -20,60
17.08.2018 27.08.2018 17.08.2018 Faktúra O201842274 10,00 10,00
CELKOM Šuška Michal 9,40
Banská Bystrica
ZAK03798 Svrčok Andrej UP Banská Bystrica
10.06.2017 20.06.2017 10.06.2017 Faktúra O201742207 1,99 1,99
25.07.2017 04.08.2017 25.07.2017 Faktúra O201742286 1,99 1,99
CELKOM Svrčok Andrej 3,98
Banská Bystrica
ZAK03801 Kuchár Vojtech UP Banská Bystrica
12.06.2017 22.06.2017 12.06.2017 Faktúra O201742210 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710790 0,60 0,60
CELKOM Kuchár Vojtech 2,59
Banská Bystrica
ZAK03804 Mašek Marian UP Stará Huta
14.06.2017 24.06.2017 14.06.2017 Faktúra O201742211 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710740 0,60 0,60
CELKOM Mašek Marian 2,59
Stará Huta
ZAK03813 Rigo Milan UP Banská Bystrica
16.06.2017 26.06.2017 16.06.2017 Faktúra O201742219 1,99 1,99
27.06.2017 07.07.2017 27.06.2017 Faktúra O201742230 1,99 1,99
25.01.2018 04.02.2018 25.01.2018 Faktúra O201842025 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810319 0,60 0,60
CELKOM Rigo Milan 14,58
Banská Bystrica
ZAK03818 Babic Ján UP Banská Bystrica
18.06.2017 28.06.2017 18.06.2017 Faktúra O201742214 1,99 1,99
CELKOM Babic Ján 1,99
Banská Bystrica
ZAK03829 Bocko Pavol UP Banská Bystrica
21.12.2017 21.12.2017 21.12.2017   I201711207 1,99 1,99
CELKOM Bocko Pavol 1,99
Banská Bystrica
ZAK03841 Marcin Cichocki Osiedlowa 69
28.06.2017 28.07.2017 28.06.2017 Faktúra O201704197 514,59 314,59
CELKOM Marcin Cichocki 314,59
Osiedlowa 69
ZAK03849 Mucová Kristína UP Dolná Môlča
21.12.2017 21.12.2017 21.12.2017   I201711207 2,59 2,59
CELKOM Mucová Kristína 2,59
Dolná Môlča
ZAK03850 VLAMACO d.o.o. BANJA LUKA
03.07.2017 03.08.2017 03.07.2017 Faktúra O201704204 977,13 977,13
CELKOM VLAMACO d.o.o. 977,13
BANJA LUKA
ZAK03851 Orolín Maroš Zvolen 1
30.06.2017 30.07.2017 30.06.2017 Faktúra O201704203 151,82 151,82
CELKOM Orolín Maroš 151,82
Zvolen 1
ZAK03857 Marianchuk Nadiya Brezno
10.07.2017 10.08.2017 10.07.2017 Faktúra O201704209 176,80 176,80
CELKOM Marianchuk Nadiya 176,80
Brezno
ZAK03871 Pustaj Peter UP Banská Bystrica
06.07.2017 16.07.2017 06.07.2017 Faktúra O201742246 1,99 1,99
09.12.2018 19.12.2018 09.12.2018 Faktúra O201842400 10,00 10,00
CELKOM Pustaj Peter 11,99
Banská Bystrica
ZAK03885 Pustajová Drahomíra UP Banská Bystrica
15.07.2017 25.07.2017 15.07.2017 Faktúra O201742260 1,99 1,99
CELKOM Pustajová Drahomíra 1,99
Banská Bystrica
ZAK03887 Kasášová Anna UP Banská Bystrica
17.07.2017 27.07.2017 17.07.2017 Faktúra O201742266 1,99 1,99
CELKOM Kasášová Anna 1,99
Banská Bystrica
ZAK03905 Styk Jaroslav UP Banská Bystrica
12.07.2019 22.07.2019 12.07.2019 Faktúra O201942213 30,00 30,00
18.10.2019 28.10.2019 18.10.2019 Faktúra O201942294 20,00 20,00
31.12.2019 10.01.2020 31.12.2019 Faktúra O201942382 10,00 10,00
13.03.2020 23.03.2020 13.03.2020 Faktúra O202042061 10,00 10,00
CELKOM Styk Jaroslav 70,00
Banská Bystrica
ZAK03916 Fisher Donald Barney United Kingdom
31.07.2017 02.09.2017 02.08.2017 Faktúra O201704234 49,13 49,13
CELKOM Fisher Donald Barney 49,13
United Kingdom
ZAK03917 Vozár Ivan UP Banská Bystrica
08.03.2020 18.03.2020 08.03.2020 Faktúra O202042053 10,00 10,00
CELKOM Vozár Ivan 10,00
Banská Bystrica
ZAK03919 Černok Zdeno UP Rimavská Sobota
28.07.2017 07.08.2017 28.07.2017 Faktúra O201742290 1,99 1,99
CELKOM Černok Zdeno 1,99
Rimavská Sobota
ZAK03921 Abrahám Roman UP Banská Bystrica
31.07.2017 10.08.2017 31.07.2017 Faktúra O201742294 1,99 1,99
CELKOM Abrahám Roman 1,99
Banská Bystrica
ZAK03922 Leštinský Vladimír UP Ružomberok
31.07.2017 10.08.2017 31.07.2017 Faktúra O201742296 1,99 1,99
CELKOM Leštinský Vladimír 1,99
Ružomberok
ZAK03934 Šarkozi Marián UP Žiar nad Hronom
03.08.2017 13.08.2017 03.08.2017 Faktúra O201742299 1,99 1,99
CELKOM Šarkozi Marián 1,99
Žiar nad Hronom
ZAK03936 Lacuš Jozef UP Vlkanová
05.08.2017 15.08.2017 05.08.2017 Faktúra O201742301 1,99 1,99
CELKOM Lacuš Jozef 1,99
Vlkanová
ZAK03941 Langer Radko UP Závadka nad Hronom
04.12.2017 04.12.2017 04.12.2017   I201711306 0,60 0,09
CELKOM Langer Radko 0,09
Závadka nad Hronom
ZAK03958 Havrda Jaroslav UP Hrochoť
11.08.2017 21.08.2017 11.08.2017 Faktúra O201742310 1,99 1,99
19.01.2019 29.01.2019 19.01.2019 Faktúra O201942020 10,00 10,00
CELKOM Havrda Jaroslav 11,99
Hrochoť
ZAK03959 Čillík Jakub UP Staré Hory
11.08.2017 21.08.2017 11.08.2017 Faktúra O201742311 1,99 1,99
CELKOM Čillík Jakub 1,99
Staré Hory
ZAK03960 Šavolt Lukáš UP Poniky
12.08.2017 22.08.2017 12.08.2017 Faktúra O201742313 1,99 1,99
CELKOM Šavolt Lukáš 1,99
Poniky
ZAK03963 Haffner Zdenek UP Banská Bystrica
15.08.2017 25.08.2017 15.08.2017 Faktúra O201742314 1,99 1,99
CELKOM Haffner Zdenek 1,99
Banská Bystrica
ZAK03964 Sivák Marian UP Vlkanová
07.05.2018 07.05.2018 07.05.2018 Platba B201827388 -0,41 -0,41
27.11.2019 07.12.2019 27.11.2019 Faktúra O201942347 10,00 10,00
CELKOM Sivák Marian 9,59
Vlkanová
ZAK03970 Radič Michal UP Banská Bysrica
18.08.2017 28.08.2017 18.08.2017 Faktúra O201742318 1,99 1,99
CELKOM Radič Michal 1,99
Banská Bysrica
ZAK03989 Hakeľ Patrik UP Zvolen
27.08.2017 06.09.2017 27.08.2017 Faktúra O201742330 1,99 1,99
CELKOM Hakeľ Patrik 1,99
Zvolen
ZAK03991 Lepáčeková Estera UP Banská Bystrica
28.08.2017 07.09.2017 28.08.2017 Faktúra O201742331 1,99 1,99
CELKOM Lepáčeková Estera 1,99
Banská Bystrica
ZAK03992 Špilák Pavol UP Banská Bystrica
10.02.2020 20.02.2020 10.02.2020 Faktúra O202042029 10,00 10,00
CELKOM Špilák Pavol 10,00
Banská Bystrica
ZAK03995 Puška Peter UP Brezno
30.08.2017 09.09.2017 30.08.2017 Faktúra O201742333 1,99 1,99
09.03.2020 19.03.2020 09.03.2020 Faktúra O202042055 10,00 10,00
CELKOM Puška Peter 11,99
Brezno
ZAK04005 Miháľová Beata UP Banská Bystrica
01.06.2019 11.06.2019 01.06.2019 Faktúra O201942207 10,00 10,00
12.03.2020 22.03.2020 12.03.2020 Faktúra O202042069 10,00 10,00
CELKOM Miháľová Beata 20,00
Banská Bystrica
ZAK04022 Filkor Boris UP Banská Bystrica
08.09.2017 18.09.2017 08.09.2017 Faktúra O201742343 1,99 1,99
02.12.2018 12.12.2018 02.12.2018 Faktúra O201842397 10,00 10,00
14.04.2019 24.04.2019 14.04.2019 Faktúra O201942118 10,00 10,00
CELKOM Filkor Boris 21,99
Banská Bystrica
ZAK04023 Slašťan Ján UP Podhorie
08.09.2017 18.09.2017 08.09.2017 Faktúra O201742344 1,99 1,99
06.10.2018 16.10.2018 06.10.2018 Faktúra O201842345 10,00 10,00
CELKOM Slašťan Ján 11,99
Podhorie
ZAK04041 Karas Miroslav UP Ruská Poruba
09.09.2017 19.09.2017 09.09.2017 Faktúra O201742345 1,99 1,99
CELKOM Karas Miroslav 1,99
Ruská Poruba
ZAK04066 Jágerská Marta Nemce
28.09.2017 28.10.2017 28.09.2017 Faktúra O201704310 14,69 14,69
CELKOM Jágerská Marta 14,69
Nemce
ZAK04067 eAssistance International s.r.o. Praha 1
31.12.2019 31.01.2020 31.12.2019 Faktúra O201904550A 21,80 21,80
CELKOM eAssistance International 21,80
Praha 1
ZAK04104 Krajan Igor UP Poniky
28.09.2017 08.10.2017 28.09.2017 Faktúra O201742359 1,99 1,99
CELKOM Krajan Igor 1,99
Poniky
ZAK04158 Borovica Martin UP Banská Bystrica
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810026 0,60 0,60
CELKOM Borovica Martin 0,60
Banská Bystrica
ZAK04181 Garecová Eva UP Pohorelá
18.10.2017 28.10.2017 18.10.2017 Faktúra O201742381 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810030 0,60 0,60
CELKOM Garecová Eva 2,59
Pohorelá
ZAK04183 Jedličková Denisa UP Banská Bystrica
22.10.2017 01.11.2017 22.10.2017 Faktúra O201742385 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810032 0,60 0,60
CELKOM Jedličková Denisa 2,59
Banská Bystrica
ZAK04208 Havranová Oľga UP Banská Bystrica
25.10.2017 04.11.2017 25.10.2017 Faktúra O201742392 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810039 0,60 0,60
CELKOM Havranová Oľga 2,59
Banská Bystrica
ZAK04209 Vráb Ján UP Banská Bystrica
26.10.2017 05.11.2017 26.10.2017 Faktúra O201742393 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810040 0,60 0,60
CELKOM Vráb Ján 2,59
Banská Bystrica
ZAK04234 Šulaj Vladimír UP Zvolen
31.10.2017 10.11.2017 31.10.2017 Faktúra O201742399 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810044 0,60 0,60
13.12.2018 23.12.2018 13.12.2018 Faktúra O201842412 10,00 10,00
CELKOM Šulaj Vladimír 12,59
Zvolen
ZAK04253 Tóth Marek UP Žiar nad Hronom
01.11.2017 11.11.2017 01.11.2017 Faktúra O201742400 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810045 0,60 0,60
CELKOM Tóth Marek 10,60
Žiar nad Hronom
ZAK04254 Hrabovský Miroslav UP Pohorelá
04.11.2017 14.11.2017 04.11.2017 Faktúra O201742402 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810047 0,60 0,60
22.10.2018 01.11.2018 22.10.2018 Faktúra O201842350 10,00 10,00
CELKOM Hrabovský Miroslav 20,60
Pohorelá
ZAK04263 Kyselová Emília UP Banská Bystrica
09.11.2017 19.11.2017 09.11.2017 Faktúra O201742407 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810050 0,60 0,60
CELKOM Kyselová Emília 10,60
Banská Bystrica
ZAK04271 Berko Milan UP Kremnica
13.11.2017 23.11.2017 13.11.2017 Faktúra O201742412 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810052 0,60 0,60
CELKOM Berko Milan 10,60
Kremnica
ZAK04286 Králik Radoslav UP Poniky
14.11.2017 24.11.2017 14.11.2017 Faktúra O201742417 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810054 0,60 0,60
CELKOM Králik Radoslav 10,60
Poniky
ZAK04287 Filkor Ondrej UP Banská Bystrica
16.11.2017 26.11.2017 16.11.2017 Faktúra O201742418 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810055 0,60 0,60
CELKOM Filkor Ondrej 10,60
Banská Bystrica
ZAK04291 Kačica Andrej UP Banská Bystrica
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810056 0,60 0,60
25.05.2018 04.06.2018 25.05.2018 Faktúra O201842172 10,00 10,00
CELKOM Kačica Andrej 10,60
Banská Bystrica
ZAK04292 Úradník Michal UP Banská Bystrica
19.11.2017 29.11.2017 19.11.2017 Faktúra O201742424 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810057 0,60 0,60
CELKOM Úradník Michal 10,60
Banská Bystrica
ZAK04299 Murgaš Filip UP Zvolen
18.11.2017 28.11.2017 18.11.2017 Faktúra O201742426 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810058 0,60 0,60
CELKOM Murgaš Filip 10,60
Zvolen
ZAK04300 Berky Róbert UP Poniky
20.11.2017 30.11.2017 20.11.2017 Faktúra O201742427 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810059 0,60 0,60
15.03.2019 25.03.2019 15.03.2019 Faktúra O201942102 10,00 10,00
07.05.2019 17.05.2019 07.05.2019 Faktúra O201942147 10,00 10,00
CELKOM Berky Róbert 30,60
Poniky
ZAK04321 Bučko Ladislav UP Banská Bystrica
26.11.2017 06.12.2017 26.11.2017 Faktúra O201742436 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810064 0,60 0,60
18.05.2019 28.05.2019 18.05.2019 Faktúra O201942156 10,00 10,00
CELKOM Bučko Ladislav 20,60
Banská Bystrica
ZAK04322 Záslav Ján UP Banská Bystrica
26.11.2017 06.12.2017 26.11.2017 Faktúra O201742438 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810066 0,60 0,60
CELKOM Záslav Ján 10,60
Banská Bystrica
ZAK04328 Bulla Miroslav UP Banská Bystrica
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810069 0,60 0,60
CELKOM Bulla Miroslav 0,60
Banská Bystrica
ZAK04356 Čonka Viktor UP Závadka nad Hronom
01.12.2017 11.12.2017 01.12.2017 Faktúra O201742447 10,00 10,00
CELKOM Čonka Viktor 10,00
Závadka nad Hronom
ZAK04358 Eremiáš Milan UP Banská Bystrica
01.12.2017 11.12.2017 01.12.2017 Faktúra O201742448 10,00 10,00
CELKOM Eremiáš Milan 10,00
Banská Bystrica
ZAK04360 Bučková Natália UP Banská Bystrica
02.12.2017 12.12.2017 02.12.2017 Faktúra O201742450 10,00 10,00
24.02.2018 06.03.2018 24.02.2018 Faktúra O201842067 10,00 10,00
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810348 0,60 0,60
24.11.2018 04.12.2018 24.11.2018 Faktúra O201842390 10,00 10,00
CELKOM Bučková Natália 30,60
Banská Bystrica
ZAK04362 Bielik Milan UP Banská Bystrica
03.12.2017 13.12.2017 03.12.2017 Faktúra O201742452 10,00 10,00
16.07.2019 26.07.2019 16.07.2019 Faktúra O201942238 10,00 10,00
CELKOM Bielik Milan 20,00
Banská Bystrica
ZAK04384 Gašparová Denisa UP Zvolen
08.12.2017 18.12.2017 08.12.2017 Faktúra O201742460 10,00 10,00
CELKOM Gašparová Denisa 10,00
Zvolen
ZAK04386 Kováč Ladislav UP Zvolen
25.05.2018 04.06.2018 25.05.2018 Faktúra O201842173 10,00 10,00
CELKOM Kováč Ladislav 10,00
Zvolen
ZAK04388 Záslavová Simona UP Banská Bystrica
13.12.2017 23.12.2017 13.12.2017 Faktúra O201742466 10,00 10,00
CELKOM Záslavová Simona 10,00
Banská Bystrica
ZAK04389 Charvát Karol UP Banská Bystrica
09.12.2017 19.12.2017 09.12.2017 Faktúra O201742467 10,00 10,00
CELKOM Charvát Karol 10,00
Banská Bystrica
ZAK04390 Abrahámová Gabriela UP Môlča
11.12.2017 21.12.2017 11.12.2017 Faktúra O201742469 10,00 10,00
03.01.2018 13.01.2018 03.01.2018 Faktúra O201842008 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810309 0,60 0,60
CELKOM Abrahámová Gabriela 20,60
Môlča
ZAK04400 Pulišová Lenka UP Budča
14.12.2017 24.12.2017 14.12.2017 Faktúra O201742471 10,00 10,00
CELKOM Pulišová Lenka 10,00
Budča
ZAK04406 Dropčová Veronika Regina UP Riečka
17.12.2017 27.12.2017 17.12.2017 Faktúra O201742478 10,00 10,00
CELKOM Dropčová Veronika Regina 10,00
Riečka
ZAK04432 Bartošová Júlia UP Slovenská Ľupča
21.12.2017 31.12.2017 21.12.2017 Faktúra O201742488 10,00 10,00
29.03.2019 08.04.2019 29.03.2019 Faktúra O201942091 10,00 10,00
CELKOM Bartošová Júlia 20,00
Slovenská Ľupča
ZAK04434 Hlinka Pavel UP Banská Bystrica
22.12.2017 01.01.2018 22.12.2017 Faktúra O201742490 10,00 10,00
19.12.2019 29.12.2019 19.12.2019 Faktúra O201942371 10,00 10,00
CELKOM Hlinka Pavel 20,00
Banská Bystrica
ZAK04436 Kováč Tibor UP Adamovské Kochanovce
23.12.2017 02.01.2018 23.12.2017 Faktúra O201742492 10,00 10,00
31.01.2018 10.02.2018 31.01.2018 Faktúra O201842037 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810328 0,60 0,60
01.02.2020 11.02.2020 01.02.2020 Faktúra O202042036 10,00 10,00
04.03.2020 14.03.2020 04.03.2020 Faktúra O202042073 10,00 10,00
CELKOM Kováč Tibor 40,60
Adamovské Kochanovce
ZAK04439 Sendreiová Anežka UP Čierny Balog
29.12.2017 08.01.2018 29.12.2017 Faktúra O201742495 10,00 10,00
CELKOM Sendreiová Anežka 10,00
Čierny Balog
ZAK04467 Bartoš Milan UP Brezno
31.12.2017 10.01.2018 31.12.2017 Faktúra O201742498 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Milan 10,00
Brezno
ZAK04474 Lepáček Frederik UP Banská Bystrica
02.01.2018 12.01.2018 02.01.2018 Faktúra O201842007 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810308 0,60 0,60
CELKOM Lepáček Frederik 10,60
Banská Bystrica
ZAK04477 Brutovszký Ramon UP Drnava
01.01.2018 11.01.2018 01.01.2018 Faktúra O201842004 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810305 0,60 0,60
CELKOM Brutovszký Ramon 10,60
Drnava
ZAK04478 Béreš Ján UP Banská Bystrica
01.01.2018 11.01.2018 01.01.2018 Faktúra O201842005 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810306 0,60 0,60
CELKOM Béreš Ján 10,60
Banská Bystrica
ZAK04489 Kováčová Andrea UP Litava
07.01.2018 17.01.2018 07.01.2018 Faktúra O201842012 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810311 0,60 0,60
CELKOM Kováčová Andrea 10,60
Litava
ZAK04495 Leitnerová (Jarková) Denisa Banská Bystrica
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017   I201711304 33,93 33,93
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017   I201711304 19,60 19,60
CELKOM Leitnerová (Jarková) Denisa 53,53
Banská Bystrica
ZAK04500 Güzeloba Mh. Caglayangil Cd. Muratpasa/Antalya
04.07.2019 04.08.2019 04.07.2019 Faktúra O201904373A 1 473,03 30,00
09.07.2019 09.08.2019 09.07.2019 Faktúra O201904381 56,80 56,80
CELKOM Güzeloba Mh. Caglayangil Cd. 86,80
Muratpasa/Antalya
ZAK04504 Ďuricova Zuzana UP Špania Dolina
14.01.2018 24.01.2018 14.01.2018 Faktúra O201842015 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810313 0,60 0,60
31.07.2018 10.08.2018 31.07.2018 Faktúra O201842252 10,00 10,00
10.09.2019 20.09.2019 10.09.2019 Faktúra O201942261 10,00 10,00
CELKOM Ďuricova Zuzana 30,60
Špania Dolina
ZAK04515 Kuchárová Miroslava UP Zvolenská Slatina
18.01.2018 28.01.2018 18.01.2018 Faktúra O201842019 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810315 0,60 0,60
CELKOM Kuchárová Miroslava 10,60
Zvolenská Slatina
ZAK04516 Škorníková Iveta UP Banská Bystrica
07.10.2019 17.10.2019 07.10.2019 Faktúra O201942284 10,00 10,00
CELKOM Škorníková Iveta 10,00
Banská Bystrica
ZAK04522 Gajdoš Štefan UP Predajná
22.01.2018 01.02.2018 22.01.2018 Faktúra O201842023 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810318 0,60 0,60
CELKOM Gajdoš Štefan 10,60
Predajná
ZAK04547 Štajerová Daniela UP Banská Bystrica
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810322 0,60 0,60
03.01.2019 13.01.2019 03.01.2019 Faktúra O201942006 10,00 10,00
CELKOM Štajerová Daniela 10,60
Banská Bystrica
ZAK04556 Markusová Miroslava UP Banská Bystrica
30.01.2018 09.02.2018 30.01.2018 Faktúra O201842032 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810323 0,60 0,60
CELKOM Markusová Miroslava 10,60
Banská Bystrica
ZAK04558 Brnová Mária UP Veľké Trakany
30.01.2018 09.02.2018 30.01.2018 Faktúra O201842034 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810325 0,60 0,60
CELKOM Brnová Mária 10,60
Veľké Trakany
ZAK04567 Breznický Vlastimil UP Banská Bystrica
06.02.2018 16.02.2018 06.02.2018 Faktúra O201842043 10,00 10,00
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810330 0,60 0,60
CELKOM Breznický Vlastimil 10,60
Banská Bystrica
ZAK04568 Berky Aladár UP Banská Bystrica
08.02.2018 18.02.2018 08.02.2018 Faktúra O201842044 10,00 10,00
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810331 0,60 0,60
CELKOM Berky Aladár 10,60
Banská Bystrica
ZAK04578 Jamrišková Dana UP Banská Bystrica
10.02.2018 20.02.2018 10.02.2018 Faktúra O201842046 10,00 10,00
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810332 0,60 0,60
CELKOM Jamrišková Dana 10,60
Banská Bystrica
ZAK04580 Oláh Vasil UP Detva
10.02.2018 20.02.2018 10.02.2018 Faktúra O201842048 10,00 10,00
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810333 0,60 0,60
CELKOM Oláh Vasil 10,60
Detva
ZAK04589 Harvanová Ivana UP Brezno
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810337 0,60 0,60
CELKOM Harvanová Ivana 0,60
Brezno
ZAK04618 Babuchna Milan UP Vígľaš
21.02.2018 03.03.2018 21.02.2018 Faktúra O201842062 10,00 10,00
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810343 0,60 0,60
CELKOM Babuchna Milan 10,60
Vígľaš
ZAK04619 Záslav Ondrej UP Banská Bystrica
21.02.2018 03.03.2018 21.02.2018 Faktúra O201842063 10,00 10,00
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810344 0,60 0,60
CELKOM Záslav Ondrej 10,60
Banská Bystrica
ZAK04620 Strihanová Elena UP Banská Bystrica
22.02.2018 04.03.2018 22.02.2018 Faktúra O201842064 10,00 10,00
05.04.2018 15.04.2018 05.04.2018 Faktúra O201842111 10,00 10,00
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810345 0,60 0,60
CELKOM Strihanová Elena 20,60
Banská Bystrica
ZAK04643 Baláž Adam UP Hriňová
04.03.2018 14.03.2018 04.03.2018 Faktúra O201842078 10,00 10,00
CELKOM Baláž Adam 10,00
Hriňová
ZAK04649 Jackuliak Maroš UP Banská Bystrica
05.03.2018 15.03.2018 05.03.2018 Faktúra O201842081 10,00 10,00
23.06.2019 03.07.2019 23.06.2019 Faktúra O201942194 10,00 10,00
CELKOM Jackuliak Maroš 20,00
Banská Bystrica
ZAK04651 Radič Jozef UP Banská Bysrica
07.03.2018 17.03.2018 07.03.2018 Faktúra O201842083 10,00 10,00
CELKOM Radič Jozef 10,00
Banská Bysrica
ZAK04652 Birošová Lucia UP Valaská
08.03.2018 18.03.2018 08.03.2018 Faktúra O201842084 10,00 10,00
02.07.2018 12.07.2018 02.07.2018 Faktúra O201842225 10,00 10,00
08.09.2018 18.09.2018 08.09.2018 Faktúra O201842301 10,00 10,00
27.09.2018 07.10.2018 27.09.2018 Faktúra O201842320 10,00 10,00
CELKOM Birošová Lucia 40,00
Valaská
ZAK04671 Pustajová Eva Banská Bystrica
26.03.2018 05.04.2018 26.03.2018 Faktúra O201842090 10,00 10,00
CELKOM Pustajová Eva 10,00
Banská Bystrica
ZAK04693 Záslavová Iveta UP Banská Bystrica
30.03.2018 09.04.2018 30.03.2018 Faktúra O201842105 10,00 10,00
CELKOM Záslavová Iveta 10,00
Banská Bystrica
ZAK04694 Pustajová Vladimíra UP Banská Bystrica
30.03.2018 09.04.2018 30.03.2018 Faktúra O201842106 10,00 10,00
CELKOM Pustajová Vladimíra 10,00
Banská Bystrica
ZAK04695 Semanová Erika UP Harmanec
31.03.2018 10.04.2018 31.03.2018 Faktúra O201842107 10,00 10,00
21.05.2018 31.05.2018 21.05.2018 Faktúra O201842166 10,00 10,00
20.10.2019 30.10.2019 20.10.2019 Faktúra O201942296 10,00 10,00
05.11.2019 15.11.2019 05.11.2019 Faktúra O201942320 2,00 2,00
07.12.2019 17.12.2019 07.12.2019 Faktúra O201942357 10,00 10,00
CELKOM Semanová Erika 42,00
Harmanec
ZAK04696 Banárová Nikoleta UP Banská Bystrica
25.03.2018 04.04.2018 25.03.2018 Faktúra O201842095 10,00 10,00
CELKOM Banárová Nikoleta 10,00
Banská Bystrica
ZAK04703 Steinsdorfer Matúš Malachov
11.04.2018 25.04.2018 11.04.2018 Faktúra O201817504 329,31 329,31
CELKOM Steinsdorfer Matúš 329,31
Malachov
ZAK04713 Záslavová Andrea UP Banská Bystrica
04.04.2019 14.04.2019 04.04.2019 Faktúra O201942104 10,00 10,00
CELKOM Záslavová Andrea 10,00
Banská Bystrica
ZAK04714 Dinko Roman UP Banská Bystrica
04.04.2018 14.04.2018 04.04.2018 Faktúra O201842110 10,00 10,00
CELKOM Dinko Roman 10,00
Banská Bystrica
ZAK04721 Horváth Ľubomír UP Banská Bystrica
06.04.2018 16.04.2018 06.04.2018 Faktúra O201842114 10,00 10,00
16.06.2018 26.06.2018 16.06.2018 Faktúra O201842204 10,00 10,00
CELKOM Horváth Ľubomír 20,00
Banská Bystrica
ZAK04722 Bucko Jerguš UP Banská Bystrica
06.04.2018 16.04.2018 06.04.2018 Faktúra O201842115 10,00 10,00
CELKOM Bucko Jerguš 10,00
Banská Bystrica
ZAK04727 Záslav Radoslav UP Banská Bystrica
07.04.2018 17.04.2018 07.04.2018 Faktúra O201842117 10,00 10,00
09.04.2019 19.04.2019 09.04.2019 Faktúra O201942111 10,00 10,00
21.07.2019 31.07.2019 21.07.2019 Faktúra O201942225 10,00 10,00
21.01.2020 31.01.2020 21.01.2020 Faktúra O202042015 10,00 10,00
CELKOM Záslav Radoslav 40,00
Banská Bystrica
ZAK04740 Človiečiková Mária UP Banská Bystrica
09.04.2018 19.04.2018 09.04.2018 Faktúra O201842123 10,00 10,00
CELKOM Človiečiková Mária 10,00
Banská Bystrica
ZAK04741 Berky Michal UP Ponická Huta
11.04.2018 21.04.2018 11.04.2018 Faktúra O201842124 10,00 10,00
CELKOM Berky Michal 10,00
Ponická Huta
ZAK04747 Radičová Klaudia UP Banská Bystrica
15.04.2018 25.04.2018 15.04.2018 Faktúra O201842126 10,00 10,00
CELKOM Radičová Klaudia 10,00
Banská Bystrica
ZAK04771 Hrčková Katarína Bc. Banská Bystrica
05.06.2019 15.06.2019 05.06.2019 Faktúra O201900209 113,21 103,21
03.07.2019 13.07.2019 03.07.2019 Faktúra O201900245 104,80 46,00
CELKOM Hrčková Katarína Bc. 149,21
Banská Bystrica
ZAK04778 Rovný Samuel UP Zvolen
24.04.2018 04.05.2018 24.04.2018 Faktúra O201842133 10,00 10,00
CELKOM Rovný Samuel 10,00
Zvolen
ZAK04779 Kuchár Emil UP Sucháň
24.04.2018 04.05.2018 24.04.2018 Faktúra O201842134 10,00 10,00
CELKOM Kuchár Emil 10,00
Sucháň
ZAK04787 Súkeníková Nikola UP Litava
29.04.2018 09.05.2018 29.04.2018 Faktúra O201842141 10,00 10,00
CELKOM Súkeníková Nikola 10,00
Litava
ZAK04803 Bystrianska Soňa UP Zvolen
02.05.2018 12.05.2018 02.05.2018 Faktúra O201842143 10,00 10,00
CELKOM Bystrianska Soňa 10,00
Zvolen
ZAK04815 Karol Mirko UP Podbrezová
10.05.2018 20.05.2018 10.05.2018 Faktúra O201842154 10,00 10,00
CELKOM Karol Mirko 10,00
Podbrezová
ZAK04816 Strečok Miroslav UP Banská Bystrica
13.07.2018 23.07.2018 13.07.2018 Faktúra O201842235 10,00 10,00
CELKOM Strečok Miroslav 10,00
Banská Bystrica
ZAK04845 Veliačik Igor UP Banská Bystrica
31.05.2018 10.06.2018 31.05.2018 Faktúra O201842184 10,00 10,00
CELKOM Veliačik Igor 10,00
Banská Bystrica
ZAK04846 Hosťovecký Miroslav UP Banská Bystrica
23.05.2018 02.06.2018 23.05.2018 Faktúra O201842169 10,00 10,00
CELKOM Hosťovecký Miroslav 10,00
Banská Bystrica
ZAK04862 Racz Kristián UP Rimavská Sobota
29.05.2018 08.06.2018 29.05.2018 Faktúra O201842179 10,00 10,00
CELKOM Racz Kristián 10,00
Rimavská Sobota
ZAK04869 Vámošová Sandra UP Badín
29.05.2018 08.06.2018 29.05.2018 Faktúra O201842180 10,00 10,00
CELKOM Vámošová Sandra 10,00
Badín
ZAK04873 Oláh Miroslav UP Banská Bystrica
31.05.2018 10.06.2018 31.05.2018 Faktúra O201842186 10,00 10,00
CELKOM Oláh Miroslav 10,00
Banská Bystrica
ZAK04874 Záslavová Milena UP Podbrezová
31.05.2018 10.06.2018 31.05.2018 Faktúra O201842187 10,00 10,00
CELKOM Záslavová Milena 10,00
Podbrezová
ZAK04875 Bartošová Alexandra UP Detva
01.06.2018 11.06.2018 01.06.2018 Faktúra O201842188 10,00 10,00
CELKOM Bartošová Alexandra 10,00
Detva
ZAK04894 Adamovič Marek UP Slovenská Ľupča
03.06.2018 03.06.2018 03.06.2018 Faktúra O201842195 10,00 10,00
CELKOM Adamovič Marek 10,00
Slovenská Ľupča
ZAK04898 Oláh Juraj UP Mučín
10.06.2018 20.06.2018 10.06.2018 Faktúra O201842199 10,00 10,00
CELKOM Oláh Juraj 10,00
Mučín
ZAK04913 Škrváňová Nataša UP Dúbravica
16.06.2018 26.06.2018 16.06.2018 Faktúra O201842206 10,00 10,00
CELKOM Škrváňová Nataša 10,00
Dúbravica
ZAK04930 Vešelenyi Peter UP Banska Bystrica
22.06.2018 02.07.2018 22.06.2018 Faktúra O201842210 10,00 10,00
21.09.2018 21.09.2018 21.09.2018 Platba B201827485 -10,00 -9,40
21.09.2018 21.09.2018 21.09.2018 Platba B201827485 -0,60 -0,60
11.09.2019 21.09.2019 11.09.2019 Faktúra O201942263 10,00 10,00
CELKOM Vešelenyi Peter 10,00
Banska Bystrica
ZAK04949 Eremiáš Roman B. Bystrica
30.06.2018 06.07.2018 26.06.2018 Faktúra O201842212 10,00 10,00
CELKOM Eremiáš Roman 10,00
B. Bystrica
ZAK04952 Vrbová Oľga UP B. Bystrica
28.06.2018 08.07.2018 28.06.2018 Faktúra O201842214 10,00 10,00
CELKOM Vrbová Oľga 10,00
B. Bystrica
ZAK04955 Tomášková Patrícia UP Zvolen
30.06.2018 10.07.2018 30.06.2018 Faktúra O201842216 10,00 10,00
CELKOM Tomášková Patrícia 10,00
Zvolen
ZAK04957 Kenický Peter UP Banská Bystrica
30.06.2018 10.07.2018 30.06.2018 Faktúra O201842217 10,00 10,00
CELKOM Kenický Peter 10,00
Banská Bystrica
ZAK04978 Eremiášová Erika UP Závadka nad Hronom
24.06.2018 04.07.2018 24.06.2018 Faktúra O201842221 45,00 35,00
CELKOM Eremiášová Erika 35,00
Závadka nad Hronom
ZAK04979 Labák Peter UP Banská Bystrica
02.07.2018 12.07.2018 02.07.2018 Faktúra O201842224 10,00 10,00
CELKOM Labák Peter 10,00
Banská Bystrica
ZAK04980 Plešková Simona UP Zvolen
03.07.2018 13.07.2018 03.07.2018 Faktúra O201842226 10,00 10,00
CELKOM Plešková Simona 10,00
Zvolen
ZAK04983 Bartošová Eva UP Banská Bystrica
03.07.2018 13.07.2018 03.07.2018 Faktúra O201842227 10,00 10,00
CELKOM Bartošová Eva 10,00
Banská Bystrica
ZAK04984 Goralová Oľga UP Slovenská Ľupča
04.07.2018 14.07.2018 04.07.2018 Faktúra O201842228 10,00 10,00
18.11.2019 28.11.2019 18.11.2019 Faktúra O201942337 10,00 10,00
CELKOM Goralová Oľga 20,00
Slovenská Ľupča
ZAK04987 Hláčiková Marianna UP Banská Bystrica
10.07.2018 20.07.2018 10.07.2018 Faktúra O201842231 10,00 10,00
19.11.2019 29.11.2019 19.11.2019 Faktúra O201942340 10,00 10,00
CELKOM Hláčiková Marianna 20,00
Banská Bystrica
ZAK05013 Fuhrich Ľudovít UP Banská Bystrica
11.07.2018 21.07.2018 11.07.2018 Faktúra O201842234 10,00 10,00
CELKOM Fuhrich Ľudovít 10,00
Banská Bystrica
ZAK05014 Pôbiš Miroslav UP Beňuš
16.07.2018 26.07.2018 16.07.2018 Faktúra O201842237 10,00 10,00
CELKOM Pôbiš Miroslav 10,00
Beňuš
ZAK05015 Záslavová Ľubica UP Banská Bystrica
10.02.2019 20.02.2019 10.02.2019 Faktúra O201942048 10,00 10,00
10.04.2019 20.04.2019 10.04.2019 Faktúra O201942112 10,00 10,00
12.09.2019 12.09.2019 12.09.2019 Platba POUF190559 -15,00 -5,00
CELKOM Záslavová Ľubica 15,00
Banská Bystrica
ZAK05016 Majer Peter UP Poniky
19.07.2018 29.07.2018 19.07.2018 Faktúra O201842240 10,00 10,00
CELKOM Majer Peter 10,00
Poniky
ZAK05019 Pustajová Ivana UP Banská Bystrica
21.07.2018 31.07.2018 21.07.2018 Faktúra O201842242 10,00 10,00
CELKOM Pustajová Ivana 10,00
Banská Bystrica
ZAK05020 Bučko Adam UP Banská Bystrica
01.08.2018 11.08.2018 01.08.2018 Faktúra O201842256 10,00 10,00
CELKOM Bučko Adam 10,00
Banská Bystrica
ZAK05034 Bartoš Zdenek UP Harmanec
22.07.2018 01.08.2018 22.07.2018 Faktúra O201842246 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Zdenek 10,00
Harmanec
ZAK05041 Nôta Jozef UP Kriváň
23.07.2018 02.08.2018 23.07.2018 Faktúra O201842247 10,00 10,00
CELKOM Nôta Jozef 10,00
Kriváň
ZAK05044 Homolová Marta UP Priechod
24.07.2018 03.08.2018 24.07.2018 Faktúra O201842249 10,00 10,00
CELKOM Homolová Marta 10,00
Priechod
ZAK05045 Kubandová Petra UP Banská Bystrica
26.07.2018 05.08.2018 26.07.2018 Faktúra O201842250 10,00 10,00
CELKOM Kubandová Petra 10,00
Banská Bystrica
ZAK05046 Dávid Alexander UP Krupina
26.07.2018 05.08.2018 26.07.2018 Faktúra O201842251 10,00 10,00
CELKOM Dávid Alexander 10,00
Krupina
ZAK05047 Holík Ján UP Banská Bystrica
31.07.2018 10.08.2018 31.07.2018 Faktúra O201842253 10,00 10,00
CELKOM Holík Ján 10,00
Banská Bystrica
ZAK05049 Havrlová Margaréta APS Divín
28.07.2018 07.08.2018 28.07.2018 Faktúra O201842255 2,00 2,00
CELKOM Havrlová Margaréta 2,00
Divín
ZAK05052 Bartoš Patrik UP Čierny Balog
04.08.2018 14.08.2018 04.08.2018 Faktúra O201842258 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Patrik 10,00
Čierny Balog
ZAK05054 Maráková Iveta UP Banská Bystrica
04.08.2018 14.08.2018 04.08.2018 Faktúra O201842260 10,00 10,00
CELKOM Maráková Iveta 10,00
Banská Bystrica
ZAK05069 Záslav Ľubomír UP Banská Bystrica
06.08.2018 16.08.2018 06.08.2018 Faktúra O201842265 10,00 10,00
24.08.2019 03.09.2019 24.08.2019 Faktúra O201942249 10,00 10,00
CELKOM Záslav Ľubomír 20,00
Banská Bystrica
ZAK05080 Dvořáková Zuzana, Mgr. UP Vlkanová
11.08.2018 21.08.2018 11.08.2018 Faktúra O201842270 10,00 10,00
CELKOM Dvořáková Zuzana, Mgr. 10,00
Vlkanová
ZAK05082 Sýkora Ľubomír UP Banská Bystrica
13.08.2018 23.08.2018 13.08.2018 Faktúra O201842272 10,00 10,00
CELKOM Sýkora Ľubomír 10,00
Banská Bystrica
ZAK05083 Šimčík Adam UP Dúbravica
14.08.2018 24.08.2018 14.08.2018 Faktúra O201842273 10,00 10,00
CELKOM Šimčík Adam 10,00
Dúbravica
ZAK05085 Šimčík Miroslav UP Dúbravica
22.08.2018 01.09.2018 22.08.2018 Faktúra O201842278 10,00 10,00
CELKOM Šimčík Miroslav 10,00
Dúbravica
ZAK05089 Keusch Radoslav UP Tajov
20.08.2018 30.08.2018 20.08.2018 Faktúra O201842282 10,00 10,00
28.10.2018 07.11.2018 28.10.2018 Faktúra O201842358 10,00 10,00
CELKOM Keusch Radoslav 20,00
Tajov
ZAK05105 Mravec Ján UP Banská Bystrica
30.08.2018 09.09.2018 30.08.2018 Faktúra O201842286 10,00 10,00
CELKOM Mravec Ján 10,00
Banská Bystrica
ZAK05109 Balog Miroslav UP Horná Hriňová
29.08.2018 29.08.2018 29.08.2018 Faktúra O201842290 10,00 10,00
CELKOM Balog Miroslav 10,00
Horná Hriňová
ZAK05124 Zavadil Stanislav UP Fiľakovo
04.09.2018 14.09.2018 04.09.2018 Faktúra O201842298 10,00 10,00
CELKOM Zavadil Stanislav 10,00
Fiľakovo
ZAK05169 Bukovec Boris UP Slovenská Ľupča
10.09.2018 20.09.2018 10.09.2018 Faktúra O201842305 10,00 10,00
CELKOM Bukovec Boris 10,00
Slovenská Ľupča
ZAK05170 Škorníková Iveta UP Banská Bystrica
11.09.2018 21.09.2018 11.09.2018 Faktúra O201842306 10,00 10,00
24.09.2019 04.10.2019 24.09.2019 Faktúra O201942268 10,00 10,00
CELKOM Škorníková Iveta 20,00
Banská Bystrica
ZAK05171 Žďárová Viktória UP Ľubietová
11.09.2018 21.09.2018 11.09.2018 Faktúra O201842307 10,00 10,00
CELKOM Žďárová Viktória 10,00
Ľubietová
ZAK05173 Rozemberg Andrej UP Banská Bystrica
11.09.2018 21.09.2018 11.09.2018 Faktúra O201842308 10,00 10,00
15.07.2019 25.07.2019 15.07.2019 Faktúra O201942218 10,00 10,00
CELKOM Rozemberg Andrej 20,00
Banská Bystrica
ZAK05175 Gergeľová Stanislava UP Hrochoť
08.09.2018 18.09.2018 08.09.2018 Faktúra O201842311 10,00 10,00
CELKOM Gergeľová Stanislava 10,00
Hrochoť
ZAK05177 InaMED Plus, s.r.o. Bratislava-Ružinov
31.12.2019 01.02.2020 02.01.2020 Faktúra O201901941 300,00 300,00
CELKOM InaMED Plus, s.r.o. 300,00
Bratislava-Ružinov
ZAK05188 Salay Michal UP Banská Bystrica
14.09.2018 24.09.2018 14.09.2018 Faktúra O201842314 10,00 10,00
CELKOM Salay Michal 10,00
Banská Bystrica
ZAK05189 Ursíny Karol UP Banská Bystrica
21.09.2018 01.10.2018 21.09.2018 Faktúra O201842315 10,00 10,00
CELKOM Ursíny Karol 10,00
Banská Bystrica
ZAK05190 Petrík Pavol UP Banská Bystrica
17.04.2019 17.04.2019 17.04.2019 Platba POUF190285 -10,60 -0,60
01.08.2019 11.08.2019 01.08.2019 Faktúra O201942244 10,00 10,00
CELKOM Petrík Pavol 9,40
Banská Bystrica
ZAK05191 Bartoš Ľubomír UP Banská Bystrica
06.01.2019 16.01.2019 06.01.2019 Faktúra O201942010 10,00 10,00
18.07.2019 18.07.2019 18.07.2019 Platba POUF190479 -23,50 -3,50
CELKOM Bartoš Ľubomír 6,50
Banská Bystrica
ZAK05192 Záslav Marek UP Banská Bystrica
24.09.2018 04.10.2018 24.09.2018 Faktúra O201842319 10,00 10,00
CELKOM Záslav Marek 10,00
Banská Bystrica
ZAK05213 Boháľ Milan UP Banská Bystrica
09.02.2020 19.02.2020 09.02.2020 Faktúra O202042026 2,00 2,00
CELKOM Boháľ Milan 2,00
Banská Bystrica
ZAK05214 Macháč Marcel UP Banská Bystrica
31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018   I201811064 10,00 10,00
CELKOM Macháč Marcel 10,00
Banská Bystrica
ZAK05215 Abrahám Marcel Banská Bystrica
31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018   I201811064 10,00 10,00
CELKOM Abrahám Marcel 10,00
Banská Bystrica
ZAK05216 Majer Tibor UP Ľubietová
31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018   I201811064 10,00 10,00
CELKOM Majer Tibor 10,00
Ľubietová
ZAK05217 Furda Roman UP Beladice
31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018   I201811064 10,00 10,00
CELKOM Furda Roman 10,00
Beladice
ZAK05218 Bystranová Miroslava UP Ratková
31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018   I201811064 10,00 10,00
CELKOM Bystranová Miroslava 10,00
Ratková
ZAK05219 Kánová Renáta UP Banská Bystrica
31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018   I201811361 10,00 10,00
CELKOM Kánová Renáta 10,00
Banská Bystrica
ZAK05236 Kniazha Kyjev
18.10.2018 18.11.2018 18.10.2018 Faktúra O201804381 3 778,40 3 778,40
CELKOM Kniazha 3 778,40
Kyjev
ZAK05263 Čipčala Jozef UP Zvolen
06.10.2018 16.10.2018 06.10.2018 Faktúra O201842338 10,00 10,00
CELKOM Čipčala Jozef 10,00
Zvolen
ZAK05264 Bartoš Marek UP Slovenská Ľupča
07.10.2018 17.10.2018 07.10.2018 Faktúra O201842340 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Marek 10,00
Slovenská Ľupča
ZAK05266 Vlková Helena UP Šaštín - Stráže
07.10.2018 17.10.2018 07.10.2018 Faktúra O201842342 10,00 10,00
CELKOM Vlková Helena 10,00
Šaštín - Stráže
ZAK05267 Bodnárik Štefan UP Hnúšta
09.10.2018 19.10.2018 09.10.2018 Faktúra O201842346 10,00 10,00
CELKOM Bodnárik Štefan 10,00
Hnúšta
ZAK05268 Dina Ján UP Banská Bystrica
09.10.2018 19.10.2018 09.10.2018 Faktúra O201842347 10,00 10,00
CELKOM Dina Ján 10,00
Banská Bystrica
ZAK05300 Pohančaník Milan UP Banská Bystrica
29.10.2018 08.11.2018 29.10.2018 Faktúra O201842352 10,00 10,00
CELKOM Pohančaník Milan 10,00
Banská Bystrica
ZAK05302 Breznický Vladimír UP Banská Bystrica
24.10.2018 03.11.2018 24.10.2018 Faktúra O201842354 10,00 10,00
CELKOM Breznický Vladimír 10,00
Banská Bystrica
ZAK05303 Golecký Peter UP Banská Bystrica
24.10.2018 03.11.2018 24.10.2018 Faktúra O201842356 10,00 10,00
CELKOM Golecký Peter 10,00
Banská Bystrica
ZAK05304 Beitlová Rozina UP Banská Bystrica
25.10.2018 04.11.2018 25.10.2018 Faktúra O201842359 10,00 10,00
CELKOM Beitlová Rozina 10,00
Banská Bystrica
ZAK05305 Tuček Matúš UP Banská Bystrica
25.10.2018 04.11.2018 25.10.2018 Faktúra O201842357 10,00 10,00
12.01.2019 22.01.2019 12.01.2019 Faktúra O201942015 10,00 10,00
CELKOM Tuček Matúš 20,00
Banská Bystrica
ZAK05307 Belán Jozef UP Červeňany
28.10.2018 07.11.2018 28.10.2018 Faktúra O201842360 10,00 10,00
CELKOM Belán Jozef 10,00
Červeňany
ZAK05308 Bučko Ján UP Banská Bystrica
15.10.2018 25.10.2018 15.10.2018 Faktúra O201842370 10,00 10,00
28.10.2018 07.11.2018 28.10.2018 Faktúra O201842361 10,00 10,00
CELKOM Bučko Ján 20,00
Banská Bystrica
ZAK05311 Šalko Ľubomír UP Poltár
28.10.2018 07.11.2018 28.10.2018 Faktúra O201842364 10,00 10,00
CELKOM Šalko Ľubomír 10,00
Poltár
ZAK05312 Čierny Ján UP Vlkanová
27.10.2018 06.11.2018 27.10.2018 Faktúra O201842363 10,00 10,00
CELKOM Čierny Ján 10,00
Vlkanová
ZAK05313 Banárová Natália UP Banská Bystrica
29.10.2018 08.11.2018 29.10.2018 Faktúra O201842362 10,00 10,00
CELKOM Banárová Natália 10,00
Banská Bystrica
ZAK05316 Tatár Juraj Báb
30.04.2019 14.06.2019 15.05.2019 Faktúra O201901654 100,00 100,00
30.04.2019 14.06.2019 15.05.2019 Faktúra O201903205 178,92 178,92
31.05.2019 14.07.2019 14.06.2019 Faktúra O201901684 100,00 100,00
31.05.2019 14.07.2019 14.06.2019 Faktúra O201903256 178,92 178,92
CELKOM Tatár Juraj 557,84
Báb
ZAK05318 Romanová Tatiana UP Banská Bystrica
10.10.2018 20.10.2018 10.10.2018 Faktúra O201842367 10,00 10,00
CELKOM Romanová Tatiana 10,00
Banská Bystrica
ZAK05319 Kandráč František UP Zvolen
11.10.2018 21.10.2018 11.10.2018 Faktúra O201842368 10,00 10,00
CELKOM Kandráč František 10,00
Zvolen
ZAK05320 Kormoňáková Budovičová Petra UP Králiky
13.10.2018 23.10.2018 13.10.2018 Faktúra O201842369 10,00 10,00
CELKOM Kormoňáková Budovičová Petra 10,00
Králiky
ZAK05321 Pustajová Viera UP Banská Bystrica
19.10.2018 29.10.2018 19.10.2018 Faktúra O201842371 10,00 10,00
CELKOM Pustajová Viera 10,00
Banská Bystrica
ZAK05322 Martin Bohumil UP Stožok
07.10.2018 17.10.2018 07.10.2018 Faktúra O201842372 10,00 10,00
CELKOM Martin Bohumil 10,00
Stožok
ZAK05323 Spišák Róbert UP Podbrezová
21.10.2018 31.10.2018 21.10.2018 Faktúra O201842374 10,00 10,00
20.10.2019 30.10.2019 20.10.2019 Faktúra O201942297 10,00 10,00
CELKOM Spišák Róbert 20,00
Podbrezová
ZAK05324 Mistrík Miloš UP Harmanec
21.10.2018 31.10.2018 21.10.2018 Faktúra O201842375 10,00 10,00
01.01.2019 11.01.2019 01.01.2019 Faktúra O201942005 10,00 10,00
CELKOM Mistrík Miloš 20,00
Harmanec
ZAK05325 Ondrejka Vladimír UP Banská Bystrica
21.10.2018 31.10.2018 21.10.2018 Faktúra O201842376 10,00 10,00
CELKOM Ondrejka Vladimír 10,00
Banská Bystrica
ZAK05344 Fararik Miroslav UP Banská Bystrica
03.11.2018 13.11.2018 03.11.2018 Faktúra O201842379 10,00 10,00
CELKOM Fararik Miroslav 10,00
Banská Bystrica
ZAK05345 Holík Juraj UP Detva
03.11.2018 13.11.2018 03.11.2018 Faktúra O201842380 10,00 10,00
CELKOM Holík Juraj 10,00
Detva
ZAK05346 Baranová Valéria UP Banská Bystrica
06.11.2018 16.11.2018 06.11.2018 Faktúra O201842381 10,00 10,00
CELKOM Baranová Valéria 10,00
Banská Bystrica
ZAK05347 Chrien Zdenko UP Banská Bystrica
12.11.2018 22.11.2018 12.11.2018 Faktúra O201842382 10,00 10,00
CELKOM Chrien Zdenko 10,00
Banská Bystrica
ZAK05363 Sliacka Zuzana UP Dobrá Niva
14.11.2018 24.11.2018 14.11.2018 Faktúra O201842385 10,00 10,00
CELKOM Sliacka Zuzana 10,00
Dobrá Niva
ZAK05383 Eremiášová Iveta UP Banská Bystrica
20.11.2018 30.11.2018 20.11.2018 Faktúra O201842387 10,00 10,00
CELKOM Eremiášová Iveta 10,00
Banská Bystrica
ZAK05385 Brezňan Milan UP Kordíky
24.11.2018 04.12.2018 24.11.2018 Faktúra O201842389 10,00 10,00
CELKOM Brezňan Milan 10,00
Kordíky
ZAK05387 Zakutná Erika UP Horná Štubňa
24.11.2018 04.12.2018 24.11.2018 Faktúra O201842391 10,00 10,00
CELKOM Zakutná Erika 10,00
Horná Štubňa
ZAK05388 Jančuš Štefan UP Prešov
25.11.2018 05.12.2018 25.11.2018 Faktúra O201842392 10,00 10,00
CELKOM Jančuš Štefan 10,00
Prešov
ZAK05389 Radičová Helena UP Banská Bystrica
26.11.2018 06.12.2018 26.11.2018 Faktúra O201842393 10,00 10,00
CELKOM Radičová Helena 10,00
Banská Bystrica
ZAK05390 Hiadlovský Stanislav UP Ľubietová
28.11.2018 08.12.2018 28.11.2018 Faktúra O201842394 10,00 10,00
CELKOM Hiadlovský Stanislav 10,00
Ľubietová
ZAK05435 Vešelényi Jozef UP Banská Bystrica
02.12.2018 12.12.2018 02.12.2018 Faktúra O201842401 10,00 10,00
09.03.2020 19.03.2020 09.03.2020 Faktúra O202042054 10,00 10,00
CELKOM Vešelényi Jozef 20,00
Banská Bystrica
ZAK05436 Terek Štefan UP Banská Bystrica
06.12.2018 16.12.2018 06.12.2018 Faktúra O201842402 2,00 2,00
CELKOM Terek Štefan 2,00
Banská Bystrica
ZAK05437 Turcaj Miroslav UP Lučenec
05.12.2018 15.12.2018 05.12.2018 Faktúra O201842403 20,00 20,00
CELKOM Turcaj Miroslav 20,00
Lučenec
ZAK05438 Šárik Michal UP Banská Bystrica
08.12.2018 18.12.2018 08.12.2018 Faktúra O201842404 10,00 10,00
CELKOM Šárik Michal 10,00
Banská Bystrica
ZAK05453 Karašinský Dušan Banská Bystrica
19.12.2018 19.01.2019 19.12.2018 Faktúra O201804519 42,90 42,90
CELKOM Karašinský Dušan 42,90
Banská Bystrica
ZAK05476 Pavlíková Marta UP Banská Bystrica
10.12.2018 20.12.2018 10.12.2018 Faktúra O201842409 10,00 10,00
CELKOM Pavlíková Marta 10,00
Banská Bystrica
ZAK05477 Mušuková Michaela UP Čierny Balog
11.12.2018 21.12.2018 11.12.2018 Faktúra O201842410 10,00 10,00
CELKOM Mušuková Michaela 10,00
Čierny Balog
ZAK05479 Turčanová Jolana UP Banská Bystrica
11.12.2018 21.12.2018 11.12.2018 Faktúra O201842411 10,00 10,00
CELKOM Turčanová Jolana 10,00
Banská Bystrica
ZAK05480 Maslica Lukáš UP Banská Bystrica
15.12.2018 25.12.2018 15.12.2018 Faktúra O201842413 10,00 10,00
CELKOM Maslica Lukáš 10,00
Banská Bystrica
ZAK05481 Čupka Jozef UP Banská Bystrica
13.12.2018 23.12.2018 13.12.2018 Faktúra O201842414 10,00 10,00
CELKOM Čupka Jozef 10,00
Banská Bystrica
ZAK05483 Bangová Mária UP Banská Bystrica
16.12.2018 26.12.2018 16.12.2018 Faktúra O201842415 10,00 10,00
CELKOM Bangová Mária 10,00
Banská Bystrica
ZAK05484 Pokošová Magdaléna UP Banská Bystrica
18.12.2018 28.12.2018 18.12.2018 Faktúra O201842438 10,00 10,00
30.04.2019 10.05.2019 30.04.2019 Faktúra O201942142 10,00 10,00
05.10.2019 15.10.2019 05.10.2019 Faktúra O201942280 2,00 2,00
17.11.2019 27.11.2019 17.11.2019 Faktúra O201942334 10,00 10,00
01.12.2019 11.12.2019 01.12.2019 Faktúra O201942354 10,00 10,00
CELKOM Pokošová Magdaléna 42,00
Banská Bystrica
ZAK05485 Haviarová Simona UP Hiadeľ
19.12.2018 29.12.2018 19.12.2018 Faktúra O201842417 10,00 10,00
CELKOM Haviarová Simona 10,00
Hiadeľ
ZAK05488 Švidraň Hubert UP Zvolen
19.12.2018 29.12.2018 19.12.2018 Faktúra O201842418 10,00 10,00
CELKOM Švidraň Hubert 10,00
Zvolen
ZAK05489 Radič Miroslav UP Banská Bystrica
25.12.2018 04.01.2019 25.12.2018 Faktúra O201842429 10,00 10,00
26.04.2019 06.05.2019 26.04.2019 Faktúra O201942135 10,00 10,00
CELKOM Radič Miroslav 20,00
Banská Bystrica
ZAK05490 Hlobej Ivan UP Mošovce
17.12.2018 27.12.2018 17.12.2018 Faktúra O201842420 10,00 10,00
CELKOM Hlobej Ivan 10,00
Mošovce
ZAK05491 Drotoš Ernest UP Banská Bystrica
13.12.2018 23.12.2018 13.12.2018 Faktúra O201842421 10,00 10,00
CELKOM Drotoš Ernest 10,00
Banská Bystrica
ZAK05492 Búš Dušan UP Banská Bystrica
23.12.2018 02.01.2019 23.12.2018 Faktúra O201842431 20,00 20,00
CELKOM Búš Dušan 20,00
Banská Bystrica
ZAK05493 Gašpar Adam UP Banská Bystrica
26.12.2018 05.01.2019 26.12.2018 Faktúra O201842430 10,00 10,00
CELKOM Gašpar Adam 10,00
Banská Bystrica
ZAK05494 Markusová Jana UP Polomka
27.12.2018 06.01.2019 27.12.2018 Faktúra O201842432 10,00 10,00
CELKOM Markusová Jana 10,00
Polomka
ZAK05495 Plešková Zlatica UP Banská Bystrica
27.12.2018 06.01.2019 27.12.2018 Faktúra O201842436 10,00 10,00
CELKOM Plešková Zlatica 10,00
Banská Bystrica
ZAK05496 Fabian Ivan UP Banská Bystrica
28.12.2018 07.01.2019 28.12.2018 Faktúra O201842433 20,00 20,00
CELKOM Fabian Ivan 20,00
Banská Bystrica
ZAK05497 Valentová Mária UP Banská Bystrica
29.12.2018 08.01.2019 29.12.2018 Faktúra O201842434 10,00 10,00
CELKOM Valentová Mária 10,00
Banská Bystrica
ZAK05498 Kováč Václav UP Litava
30.12.2018 09.01.2019 30.12.2018 Faktúra O201842437 10,00 10,00
CELKOM Kováč Václav 10,00
Litava
ZAK05499 Radičová Katarína UP Banská Bystrica
30.12.2018 09.01.2019 30.12.2018 Faktúra O201842435 10,00 10,00
CELKOM Radičová Katarína 10,00
Banská Bystrica
ZAK05508 Kuklica Martin UP Heľpa
20.12.2018 30.12.2018 20.12.2018 Faktúra O201842439 10,00 10,00
CELKOM Kuklica Martin 10,00
Heľpa
ZAK05531 Kováč Miroslav UP Vígľaš
03.01.2019 13.01.2019 03.01.2019 Faktúra O201942008 10,00 10,00
CELKOM Kováč Miroslav 10,00
Vígľaš
ZAK05534 Hacková Petra UP Banská Bystrica
05.01.2019 15.01.2019 05.01.2019 Faktúra O201942009 10,00 10,00
CELKOM Hacková Petra 10,00
Banská Bystrica
ZAK05535 Balažovič Rudolf UP Banská Bystrica 4
07.01.2019 17.01.2019 07.01.2019 Faktúra O201942011 10,00 10,00
CELKOM Balažovič Rudolf 10,00
Banská Bystrica 4
ZAK05551 Takáč Silvester UP Banská Bystrica
09.01.2019 19.01.2019 09.01.2019 Faktúra O201942013 10,00 10,00
CELKOM Takáč Silvester 10,00
Banská Bystrica
ZAK05552 Schaedel Eva UP Vlkanová
12.01.2019 22.01.2019 12.01.2019 Faktúra O201942014 2,00 2,00
CELKOM Schaedel Eva 2,00
Vlkanová
ZAK05560 Berky Emil UP Poniky
16.01.2019 26.01.2019 16.01.2019 Faktúra O201942017 10,00 10,00
CELKOM Berky Emil 10,00
Poniky
ZAK05561 Dinková Júlia UP Banská Bystrica
17.01.2019 27.01.2019 17.01.2019 Faktúra O201942018 10,00 10,00
CELKOM Dinková Júlia 10,00
Banská Bystrica
ZAK05562 Grešková Monika UP Slovenská Ľupča
18.01.2019 28.01.2019 18.01.2019 Faktúra O201942019 10,00 10,00
CELKOM Grešková Monika 10,00
Slovenská Ľupča
ZAK05565 Havrľová Zdenka UP Hrochoť
20.01.2019 30.01.2019 20.01.2019 Faktúra O201942023 10,00 10,00
CELKOM Havrľová Zdenka 10,00
Hrochoť
ZAK05567 Mušuka Ján UP Banská Bystrica
21.01.2019 31.01.2019 21.01.2019 Faktúra O201942025 10,00 10,00
30.11.2019 10.12.2019 30.11.2019 Faktúra O201942348 10,00 10,00
CELKOM Mušuka Ján 20,00
Banská Bystrica
ZAK05593 Parobková Slávka UP Zvolen 1
10.01.2019 20.01.2019 10.01.2019 Faktúra O201942028 10,00 10,00
CELKOM Parobková Slávka 10,00
Zvolen 1
ZAK05594 Bartoš Ján UP Brusno
14.01.2019 24.01.2019 14.01.2019 Faktúra O201942029 10,00 10,00
24.09.2019 04.10.2019 24.09.2019 Faktúra O201942273 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Ján 20,00
Brusno
ZAK05595 Zelina Ľuboš UP Badín
22.01.2019 01.02.2019 22.01.2019 Faktúra O201942030 10,00 10,00
CELKOM Zelina Ľuboš 10,00
Badín
ZAK05597 Majerová Karin UP Lučatín
25.01.2019 04.02.2019 25.01.2019 Faktúra O201942033 10,00 10,00
CELKOM Majerová Karin 10,00
Lučatín
ZAK05598 Kováčiková Silvia UP Banská Bystrica
25.01.2019 04.02.2019 25.01.2019 Faktúra O201942034 10,00 10,00
CELKOM Kováčiková Silvia 10,00
Banská Bystrica
ZAK05600 Eremiášová Michaela UP Závadka nad Hronom
30.01.2019 09.02.2019 30.01.2019 Faktúra O201942037 10,00 10,00
CELKOM Eremiášová Michaela 10,00
Závadka nad Hronom
ZAK05601 Migrová Katarína UP Banská Bystrica 4
31.01.2019 10.02.2019 31.01.2019 Faktúra O201942038 10,00 10,00
CELKOM Migrová Katarína 10,00
Banská Bystrica 4
ZAK05618 Kováčová Iveta UP Banská Bystrica
02.02.2019 12.02.2019 02.02.2019 Faktúra O201942041 10,00 10,00
CELKOM Kováčová Iveta 10,00
Banská Bystrica
ZAK05619 Chebeňová Silvia UP Banská Bystrica
06.02.2019 16.02.2019 06.02.2019 Faktúra O201942043 10,00 10,00
CELKOM Chebeňová Silvia 10,00
Banská Bystrica
ZAK05643 Konkolovská Viera UP Banská Bystrica
09.02.2019 19.02.2019 09.02.2019 Faktúra O201942045 10,00 10,00
CELKOM Konkolovská Viera 10,00
Banská Bystrica
ZAK05644 Tomala Roman UP Bratislava
09.02.2019 19.02.2019 09.02.2019 Faktúra O201942046 10,00 10,00
CELKOM Tomala Roman 10,00
Bratislava
ZAK05645 Ostrolúcky Ján UP Zvolenská Slatina
10.02.2019 20.02.2019 10.02.2019 Faktúra O201942047 10,00 10,00
CELKOM Ostrolúcky Ján 10,00
Zvolenská Slatina
ZAK05654 Mráziková Eva UP Banská Bystrica
15.02.2019 25.02.2019 15.02.2019 Faktúra O201942054 10,00 10,00
CELKOM Mráziková Eva 10,00
Banská Bystrica
ZAK05655 Majer Ivan UP Moštenica
15.02.2019 25.02.2019 15.02.2019 Faktúra O201942055 10,00 10,00
CELKOM Majer Ivan 10,00
Moštenica
ZAK05668 Křepelka Jozef UP Vlkanová
19.02.2019 01.03.2019 19.02.2019 Faktúra O201942057 10,00 10,00
CELKOM Křepelka Jozef 10,00
Vlkanová
ZAK05669 Adamovič Rudolf UP Slovenská Ľupča
22.02.2019 04.03.2019 22.02.2019 Faktúra O201942058 10,00 10,00
CELKOM Adamovič Rudolf 10,00
Slovenská Ľupča
ZAK05672 Húsová Ružena UP Banská Bystrica
27.02.2019 09.03.2019 27.02.2019 Faktúra O201942062 10,00 10,00
07.11.2019 17.11.2019 07.11.2019 Faktúra O201942325 10,00 10,00
CELKOM Húsová Ružena 20,00
Banská Bystrica
ZAK05715 Ferencová Rozália UP Banská Bystrica
06.03.2019 16.03.2019 06.03.2019 Faktúra O201942069 10,00 10,00
CELKOM Ferencová Rozália 10,00
Banská Bystrica
ZAK05716 Miklošová Lýdia UP Badín
06.03.2019 16.03.2019 06.03.2019 Faktúra O201942070 10,00 10,00
CELKOM Miklošová Lýdia 10,00
Badín
ZAK05717 Didiaš Ivan UP Banská Bystrica
05.03.2019 15.03.2019 05.03.2019 Faktúra O201942071 10,00 10,00
CELKOM Didiaš Ivan 10,00
Banská Bystrica
ZAK05768 Kollárová Irena UP Banská Bystrica
08.03.2019 18.03.2019 08.03.2019 Faktúra O201942073 10,00 10,00
CELKOM Kollárová Irena 10,00
Banská Bystrica
ZAK05769 Mrázková Emília UP Banská Bystrica
11.03.2019 21.03.2019 11.03.2019 Faktúra O201942074 10,00 10,00
CELKOM Mrázková Emília 10,00
Banská Bystrica
ZAK05770 Adamík Jozef UP Zvolen
11.03.2019 21.03.2019 11.03.2019 Faktúra O201942076 10,00 10,00
CELKOM Adamík Jozef 10,00
Zvolen
ZAK05771 Záslavová Renáta UP Banská Bystrica
13.03.2019 23.03.2019 13.03.2019 Faktúra O201942077 10,00 10,00
CELKOM Záslavová Renáta 10,00
Banská Bystrica
ZAK05773 Lacková Nataša UP Horná Mičiná
15.03.2019 25.03.2019 15.03.2019 Faktúra O201942079 10,00 10,00
CELKOM Lacková Nataša 10,00
Horná Mičiná
ZAK05774 Hricová Slávka UP Banská Bystrica
20.03.2019 30.03.2019 20.03.2019 Faktúra O201942081 10,00 10,00
CELKOM Hricová Slávka 10,00
Banská Bystrica
ZAK05783 Kubala Michal UP Badín
24.03.2019 03.04.2019 24.03.2019 Faktúra O201942086 10,00 10,00
CELKOM Kubala Michal 10,00
Badín
ZAK05793 Hetveš Gustáv UP Banská Bystrica
25.03.2019 04.04.2019 25.03.2019 Faktúra O201942088 10,00 10,00
CELKOM Hetveš Gustáv 10,00
Banská Bystrica
ZAK05794 Števula Ľubomír APS Banská Bystrica
25.03.2019 04.04.2019 25.03.2019 Faktúra O201942089 2,00 2,00
10.10.2019 20.10.2019 10.10.2019 Faktúra O201942288 2,00 2,00
CELKOM Števula Ľubomír 4,00
Banská Bystrica
ZAK05795 Gajdoš Ján UP Ráztoka
26.03.2019 05.04.2019 26.03.2019 Faktúra O201942090 10,00 10,00
CELKOM Gajdoš Ján 10,00
Ráztoka
ZAK05796 Zemko Miroslav UP Banská Bystrica
29.03.2019 08.04.2019 29.03.2019 Faktúra O201942093 10,00 10,00
CELKOM Zemko Miroslav 10,00
Banská Bystrica
ZAK05798 Osziová Eva UP Banská Bystrica
29.03.2019 08.04.2019 29.03.2019 Faktúra O201942096 10,00 10,00
06.01.2020 16.01.2020 06.01.2020 Faktúra O202042004 10,00 10,00
CELKOM Osziová Eva 20,00
Banská Bystrica
ZAK05800 Šatarová Janka UP Banská Bystrica
09.03.2019 19.03.2019 09.03.2019 Faktúra O201942099 10,00 10,00
CELKOM Šatarová Janka 10,00
Banská Bystrica
ZAK05829 Paučová Tamara UP Banská Bystrica
01.04.2019 11.04.2019 01.04.2019 Faktúra O201942103 10,00 10,00
CELKOM Paučová Tamara 10,00
Banská Bystrica
ZAK05830 Vančo Jozef UP Zvolen
05.04.2019 15.04.2019 05.04.2019 Faktúra O201942106 10,00 10,00
CELKOM Vančo Jozef 10,00
Zvolen
ZAK05852 Danielisz Miroslav UP Lučatín
10.04.2019 20.04.2019 10.04.2019 Faktúra O201942113 10,00 10,00
CELKOM Danielisz Miroslav 10,00
Lučatín
ZAK05853 Mokoš Branislav UP Banská Bystrica
10.04.2019 20.04.2019 10.04.2019 Faktúra O201942114 10,00 10,00
CELKOM Mokoš Branislav 10,00
Banská Bystrica
ZAK05854 Berky Marek UP Dolný Harmanec
11.04.2019 21.04.2019 11.04.2019 Faktúra O201942115 10,00 10,00
CELKOM Berky Marek 10,00
Dolný Harmanec
ZAK05855 Cintulová Lívia UP Banská Bystrica
11.04.2019 21.04.2019 11.04.2019 Faktúra O201942116 10,00 10,00
CELKOM Cintulová Lívia 10,00
Banská Bystrica
ZAK05876 Markotánová Alexandra MUDr. Lučenec
10.04.2019 10.04.2019 10.04.2019 Faktúra O201923064 14 215,16 14 215,16
CELKOM Markotánová Alexandra MUDr. 14 215,16
Lučenec
ZAK05904 Nemčok Miroslav UP Harmanec
15.04.2019 25.04.2019 15.04.2019 Faktúra O201942126 10,00 10,00
CELKOM Nemčok Miroslav 10,00
Harmanec
ZAK05905 Hušenicová Dagmar UP Banská Bystrica
15.04.2019 25.04.2019 15.04.2019 Faktúra O201942127 10,00 10,00
CELKOM Hušenicová Dagmar 10,00
Banská Bystrica
ZAK05906 Michálek Ján UP Vlkanová
17.04.2019 27.04.2019 17.04.2019 Faktúra O201942129 10,00 10,00
22.11.2019 02.12.2019 22.11.2019 Faktúra O201942341 10,00 10,00
CELKOM Michálek Ján 20,00
Vlkanová
ZAK05908 Krkošová Márie UP Zvolen
14.06.2019 24.06.2019 14.06.2019 Faktúra O201942190 10,00 10,00
CELKOM Krkošová Márie 10,00
Zvolen
ZAK05909 Záslavová Emília UP Banská Bystrica
18.04.2019 28.04.2019 18.04.2019 Faktúra O201942131 10,00 10,00
CELKOM Záslavová Emília 10,00
Banská Bystrica
ZAK05910 Čuhová Viera UP Banská Bystrica
18.04.2019 28.04.2019 18.04.2019 Faktúra O201942132 10,00 10,00
CELKOM Čuhová Viera 10,00
Banská Bystrica
ZAK05915 Škorníková Iveta UP Banská Bystrica
20.04.2019 30.04.2019 20.04.2019 Faktúra O201942136 10,00 10,00
CELKOM Škorníková Iveta 10,00
Banská Bystrica
ZAK05916 Danislavová Alexandra UP Banská Bystrica
22.04.2019 02.05.2019 22.04.2019 Faktúra O201942137 10,00 10,00
03.07.2019 13.07.2019 03.07.2019 Faktúra O201942210 10,00 10,00
06.01.2020 16.01.2020 06.01.2020 Faktúra O202042003 10,00 10,00
CELKOM Danislavová Alexandra 30,00
Banská Bystrica
ZAK05917 Musil Michal UP Banská Bystrica
24.04.2019 04.05.2019 24.04.2019 Faktúra O201942138 10,00 10,00
CELKOM Musil Michal 10,00
Banská Bystrica
ZAK05918 Hajduk Radoslav UP Bzovík
27.04.2019 07.05.2019 27.04.2019 Faktúra O201942139 10,00 10,00
14.02.2020 24.02.2020 14.02.2020 Faktúra O202042030 10,00 10,00
CELKOM Hajduk Radoslav 20,00
Bzovík
ZAK05920 Hašková Anna UP Banská Bystrica
26.04.2019 06.05.2019 26.04.2019 Faktúra O201942140 10,00 10,00
CELKOM Hašková Anna 10,00
Banská Bystrica
ZAK05932 Zerzan Jozef UP Brezno
01.05.2019 11.05.2019 01.05.2019 Faktúra O201942144 10,00 10,00
CELKOM Zerzan Jozef 10,00
Brezno
ZAK05933 Biháriová Zlatica UP Žiar nad Hronom
02.05.2019 12.05.2019 02.05.2019 Faktúra O201942145 10,00 10,00
CELKOM Biháriová Zlatica 10,00
Žiar nad Hronom
ZAK05934 Baran Róbert UP Valaská
05.05.2019 15.05.2019 05.05.2019 Faktúra O201942146 10,00 10,00
CELKOM Baran Róbert 10,00
Valaská
ZAK05935 Goral Miroslav UP Žiar nad Hronom
08.05.2019 18.05.2019 08.05.2019 Faktúra O201942148 10,00 10,00
CELKOM Goral Miroslav 10,00
Žiar nad Hronom
ZAK05936 Berkyová Lenka UP Hrochoť
08.05.2019 18.05.2019 08.05.2019 Faktúra O201942149 10,00 10,00
CELKOM Berkyová Lenka 10,00
Hrochoť
ZAK05940 Polhošová Viera UP Banská Bystrica
13.05.2019 23.05.2019 13.05.2019 Faktúra O201942152 10,00 10,00
17.05.2019 27.05.2019 17.05.2019 Faktúra O201942155 10,00 10,00
CELKOM Polhošová Viera 20,00
Banská Bystrica
ZAK05941 Bajdich Juraj UP Banská Bystrica
13.05.2019 23.05.2019 13.05.2019 Faktúra O201942153 10,00 10,00
CELKOM Bajdich Juraj 10,00
Banská Bystrica
ZAK05964 Budáč Ľudovít UP Trnavá Hora
15.05.2019 25.05.2019 15.05.2019 Faktúra O201942154 10,00 10,00
CELKOM Budáč Ľudovít 10,00
Trnavá Hora
ZAK05965 Kováč Richard UP Zvolen
18.05.2019 28.05.2019 18.05.2019 Faktúra O201942157 10,00 10,00
CELKOM Kováč Richard 10,00
Zvolen
ZAK05966 Rudášová Zdena UP Lučenec
17.05.2019 27.05.2019 17.05.2019 Faktúra O201942158 10,00 10,00
CELKOM Rudášová Zdena 10,00
Lučenec
ZAK05969 Kašaj Ľubomír UP Banská Bystrica
22.05.2019 01.06.2019 22.05.2019 Faktúra O201942162 10,00 10,00
CELKOM Kašaj Ľubomír 10,00
Banská Bystrica
ZAK05973 Pačesa Dušan UP Banská Bystrica
22.05.2019 01.06.2019 22.05.2019 Faktúra O201942163 10,00 10,00
CELKOM Pačesa Dušan 10,00
Banská Bystrica
ZAK05975 Haviarová Zuzana MUDr. Brezno
31.05.2019 15.06.2019 31.05.2019 Faktúra O201923096 10 467,63 7 567,63
CELKOM Haviarová Zuzana MUDr. 7 567,63
Brezno
ZAK06000 Grundzová Jana UP Banská Bystrica
26.05.2019 05.06.2019 26.05.2019 Faktúra O201942170 10,00 10,00
CELKOM Grundzová Jana 10,00
Banská Bystrica
ZAK06002 Chauturová Veronika UP Brusno
30.05.2019 09.06.2019 30.05.2019 Faktúra O201942172 10,00 10,00
CELKOM Chauturová Veronika 10,00
Brusno
ZAK06005 Horčin Dušan UP Banská Bystrica
24.06.2019 04.07.2019 24.06.2019 Faktúra O201942200 10,00 10,00
CELKOM Horčin Dušan 10,00
Banská Bystrica
ZAK06007 Šarkan Martin UP Pečovská Nová Ves
04.06.2019 14.06.2019 04.06.2019 Faktúra O201942178 10,00 10,00
CELKOM Šarkan Martin 10,00
Pečovská Nová Ves
ZAK06023 gregor Jozef UP Selce
09.06.2019 19.06.2019 09.06.2019 Faktúra O201942182 10,00 10,00
CELKOM gregor Jozef 10,00
Selce
ZAK06024 Pajgertová Lýdia UP Banská Bystrica
10.06.2019 20.06.2019 10.06.2019 Faktúra O201942183 10,00 10,00
CELKOM Pajgertová Lýdia 10,00
Banská Bystrica
ZAK06027 Červeňáková Iveta Veľký Krtíš
10.06.2019 20.06.2019 10.06.2019 Faktúra O201942184 15,00 15,00
CELKOM Červeňáková Iveta 15,00
Veľký Krtíš
ZAK06043 Rakaš Jozef UP Šarišské Michaľany
12.06.2019 22.06.2019 12.06.2019 Faktúra O201942189 10,00 10,00
CELKOM Rakaš Jozef 10,00
Šarišské Michaľany
ZAK06049 Pušková Zuzana UP Hronec
15.06.2019 25.06.2019 15.06.2019 Faktúra O201942192 2,00 2,00
CELKOM Pušková Zuzana 2,00
Hronec
ZAK06067 Oračka Miroslav UP Nemce
16.06.2019 26.06.2019 16.06.2019 Faktúra O201942195 10,00 10,00
CELKOM Oračka Miroslav 10,00
Nemce
ZAK06107 Plavec Jozef UP Selce
20.06.2019 30.06.2019 20.06.2019 Faktúra O201942196 10,00 10,00
CELKOM Plavec Jozef 10,00
Selce
ZAK06108 Rosenberger Ján UP Ľubietová
22.06.2019 02.07.2019 22.06.2019 Faktúra O201942197 10,00 10,00
CELKOM Rosenberger Ján 10,00
Ľubietová
ZAK06110 Graubner Vladimír UP Želovce
23.06.2019 03.07.2019 23.06.2019 Faktúra O201942199 10,00 10,00
CELKOM Graubner Vladimír 10,00
Želovce
ZAK06111 Zázrivec Róbert UP Medzibrod
29.06.2019 09.07.2019 29.06.2019 Faktúra O201942201 10,00 10,00
CELKOM Zázrivec Róbert 10,00
Medzibrod
ZAK06112 Adamovičová Ivana UP Banská Bystrica
28.06.2019 08.07.2019 28.06.2019 Faktúra O201942202 10,00 10,00
30.01.2020 09.02.2020 30.01.2020 Faktúra O202042023 10,00 10,00
CELKOM Adamovičová Ivana 20,00
Banská Bystrica
ZAK06113 Sendrei Ľubomír UP Sirk
28.06.2019 08.07.2019 28.06.2019 Faktúra O201942203 10,00 10,00
CELKOM Sendrei Ľubomír 10,00
Sirk
ZAK06114 Golecký Ján UP Banská Bystrica
29.06.2019 09.07.2019 29.06.2019 Faktúra O201942204 10,00 10,00
CELKOM Golecký Ján 10,00
Banská Bystrica
ZAK06115 Mišík Marek UP Banská Bystrica
29.06.2019 09.07.2019 29.06.2019 Faktúra O201942205 10,00 10,00
CELKOM Mišík Marek 10,00
Banská Bystrica
ZAK06122 Hrubová Anna UP Banská Bystrica
02.07.2019 12.07.2019 02.07.2019 Faktúra O201942209 10,00 10,00
CELKOM Hrubová Anna 10,00
Banská Bystrica
ZAK06123 Gáliková Viera UP Banská Bystrica
06.07.2019 16.07.2019 06.07.2019 Faktúra O201942211 10,00 10,00
CELKOM Gáliková Viera 10,00
Banská Bystrica
ZAK06124 Gergeľ Maroš UP Budča
10.07.2019 20.07.2019 10.07.2019 Faktúra O201942212 10,00 10,00
CELKOM Gergeľ Maroš 10,00
Budča
ZAK06125 Šmilňák Eduard UP Levice
09.07.2019 19.07.2019 09.07.2019 Faktúra O201942214 10,00 10,00
CELKOM Šmilňák Eduard 10,00
Levice
ZAK06126 Markusová Júlia UP Banská Bystrica
13.07.2019 23.07.2019 13.07.2019 Faktúra O201942215 10,00 10,00
CELKOM Markusová Júlia 10,00
Banská Bystrica
ZAK06138 Záslav Marek UP Staré Hory
15.07.2019 25.07.2019 15.07.2019 Faktúra O201942219 10,00 10,00
CELKOM Záslav Marek 10,00
Staré Hory
ZAK06139 Morong Michal UP Banská Bystrica
16.07.2019 26.07.2019 16.07.2019 Faktúra O201942221 10,00 10,00
CELKOM Morong Michal 10,00
Banská Bystrica
ZAK06140 Bartoš Milan UP Banská Bystrica
19.07.2019 29.07.2019 19.07.2019 Faktúra O201942222 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Milan 10,00
Banská Bystrica
ZAK06154 Šarkoziová Ľuba UP Zvolen
20.07.2019 30.07.2019 20.07.2019 Faktúra O201942233 10,00 10,00
CELKOM Šarkoziová Ľuba 10,00
Zvolen
ZAK06157 Gazdíková Patrícia APS Podbrezová
21.07.2019 31.07.2019 21.07.2019 Faktúra O201942224 2,00 2,00
CELKOM Gazdíková Patrícia 2,00
Podbrezová
ZAK06159 Snopková Zlatica UP Banská Bystrica
23.07.2019 02.08.2019 23.07.2019 Faktúra O201942226 10,00 10,00
CELKOM Snopková Zlatica 10,00
Banská Bystrica
ZAK06161 Eremiáš Zdeno UP Závadka nad Hronom
30.07.2019 09.08.2019 30.07.2019 Faktúra O201942228 10,00 10,00
CELKOM Eremiáš Zdeno 10,00
Závadka nad Hronom
ZAK06162 Lopušníková Martina UP Bzovská Lehôtka
24.07.2019 03.08.2019 24.07.2019 Faktúra O201942227 10,00 10,00
CELKOM Lopušníková Martina 10,00
Bzovská Lehôtka
ZAK06163 Smolník Ivan UP Banská Bystrica
30.07.2019 09.08.2019 30.07.2019 Faktúra O201942229 10,00 10,00
CELKOM Smolník Ivan 10,00
Banská Bystrica
ZAK06164 Best Camp - Milena Kapustová Banská Bystrica
29.02.2020 07.03.2020 02.03.2020 Faktúra O202024068 3 330,00 30,00
CELKOM Best Camp - Milena Kapustová 30,00
Banská Bystrica
ZAK06179 Horváth Július UP Jelšava
01.07.2019 11.07.2019 01.07.2019 Faktúra O201942237 10,00 10,00
CELKOM Horváth Július 10,00
Jelšava
ZAK06222 Kubašiak Adrián UP Polomka
01.07.2019 11.07.2019 01.07.2019 Faktúra O201942235 10,00 10,00
CELKOM Kubašiak Adrián 10,00
Polomka
ZAK06226 Pristyák Peter UP Banská Bystrica
01.08.2019 11.08.2019 01.08.2019 Faktúra O201942239 10,00 10,00
CELKOM Pristyák Peter 10,00
Banská Bystrica
ZAK06227 Záslavová Daniela UP Banská Bystrica
02.08.2019 12.08.2019 02.08.2019 Faktúra O201942240 10,00 10,00
CELKOM Záslavová Daniela 10,00
Banská Bystrica
ZAK06228 Bučková Eva UP Banská Bystrica
03.08.2019 13.08.2019 03.08.2019 Faktúra O201942241 10,00 10,00
CELKOM Bučková Eva 10,00
Banská Bystrica
ZAK06229 Farkaš Samuel UP Veľká Lúka
05.08.2019 15.08.2019 05.08.2019 Faktúra O201942242 10,00 10,00
03.10.2019 13.10.2019 03.10.2019 Faktúra O201942279 10,00 10,00
CELKOM Farkaš Samuel 20,00
Veľká Lúka
ZAK06239 Fábryová Anna UP Banská Bystrica
11.08.2019 21.08.2019 11.08.2019 Faktúra O201942245 10,00 10,00
CELKOM Fábryová Anna 10,00
Banská Bystrica
ZAK06240 Lietecká Jana UP Bystrá
13.08.2019 23.08.2019 13.08.2019 Faktúra O201942246 10,00 10,00
CELKOM Lietecká Jana 10,00
Bystrá
ZAK06285 Necpal Miroslav UP Banská Bystrica
22.08.2019 01.09.2019 22.08.2019 Faktúra O201942248 10,00 10,00
CELKOM Necpal Miroslav 10,00
Banská Bystrica
ZAK06291 Pušková Ľubica UP Babiná
30.08.2019 09.09.2019 30.08.2019 Faktúra O201942254 10,00 10,00
CELKOM Pušková Ľubica 10,00
Babiná
ZAK06292 Anderková Zdenka UP Revúca
26.08.2019 05.09.2019 26.08.2019 Faktúra O201942252 10,00 10,00
CELKOM Anderková Zdenka 10,00
Revúca
ZAK06340 Rubaninský Vladimír Sliač
31.08.2019 25.09.2019 11.09.2019 Faktúra O201920646 6,90 6,90
CELKOM Rubaninský Vladimír 6,90
Sliač
ZAK06352 Oláhová Oľga UP Banská Bystrica
05.09.2019 15.09.2019 05.09.2019 Faktúra O201942259 10,00 10,00
23.02.2020 04.03.2020 23.02.2020 Faktúra O202042040 10,00 10,00
CELKOM Oláhová Oľga 20,00
Banská Bystrica
ZAK06357 Svetlanská Iveta Mgr. Bánov
17.09.2019 01.10.2019 17.09.2019 Faktúra O201917531 14,14 6,50
CELKOM Svetlanská Iveta Mgr. 6,50
Bánov
ZAK06367 Šuhaj Štefan UP Vitanová
08.09.2019 18.09.2019 08.09.2019 Faktúra O201942260 10,00 10,00
CELKOM Šuhaj Štefan 10,00
Vitanová
ZAK06381 Holub Ľudovít UP Banská Bystrica
14.09.2019 24.09.2019 14.09.2019 Faktúra O201942265 10,00 10,00
CELKOM Holub Ľudovít 10,00
Banská Bystrica
ZAK06405 Babiaková Matilda UP Dolný Harmanec
20.09.2019 30.09.2019 20.09.2019 Faktúra O201942269 10,00 10,00
CELKOM Babiaková Matilda 10,00
Dolný Harmanec
ZAK06406 Bartoš Ján UP Jasenie
20.09.2019 30.09.2019 20.09.2019 Faktúra O201942270 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Ján 10,00
Jasenie
ZAK06409 Radičová Denisa Šamorín
02.10.2019 17.10.2019 02.10.2019 Faktúra O201923416 7,96 7,96
CELKOM Radičová Denisa